postats(1) podsumowuje postęp tłumaczenia plików po gettext

SKŁADNIA

postats [-f] [PLIK ...]

OPIS

postats to prosty skrypt powłoki, który wyświetla ilość (oraz stosunek) przetłumaczonych i nieprzetłumaczonych wpisów w podanych plikach po, używając do tego celu programów potool(1) oraz wc(1). Jeśli nie podano plików, domyślnie działa na wszystkich plikach z rozszerzeniem ".po" w bieżącym katalogu. postats wyświetla także łączne podsumowanie wszystkich podanych plików.

OPCJE

-f
sprawia, że postats wyświetla także ilość wpisów "fuzzy".

AUTOR

postats został napisany przez Zbigniewa Chylę a obecnie jego opiekunem jest Marcin Owsiany <[email protected]>.