wc(1) wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

SKŁADNIA

wc [OPCJA]... [PLIK]...
wc [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Wypisuje liczbę znaków nowego wiersza, słów oraz bajtów każdego PLIKU, a także podsumowanie, jeśli podano kilka PLIKÓW. Jeżeli nie podano PLIKU lub jako PLIK wpisano -, odczytywane jest standardowe wejście. Słowo jest niezerowym łańcuchem znaków, ograniczonym odstępem. Poniższe opcje mogą być użyte do wybrania które z liczb mają być wypisane; kolejność jest zawsze następująca: liczba znaków nowego wiersza, liczba słów, liczba znaków, liczba bajtów, maksymalna długość wiersza.

-c, --bytes
wypisuje liczbę bajtów
-m, --chars
wypisuje liczbę znaków
-l, --lines
wypisuje liczbę znaków nowego wiersza
--files0-from=P
odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
-L, --max-line-length
wypisuje długość najdłuższego wiersza
-w, --words
wypisuje liczbę słów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu wc proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.