po4a-translate(1) konwertuje plik PO z powrotem do formatu dokumentacji

SKŁADNIA

po4a-translate -f fmt -m master.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Skrypt po4a-translate odpowiada za konwertowanie tłumaczeń (dokonanych w pliku PO) z powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany plik PO powinien być tłumaczeniem pliku POT utworzonego przez po4a-gettextize(1).

OPCJE

-f, --format
Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.
-a, --addendum
Dodaje załącznik do pliku wynikowego (na przykład, aby umieścić nazwisko tłumacza albo sekcję ``O tłumaczeniu''). Pierwszą linią tego pliku powinien być nagłówek PO4A, określający, gdzie zawartość powinna być dodana (patrz sekcja JAK umieścić dodatkowy tekst w tłumaczeniach w po4a(7)).
-A, --addendum-charset
Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie załączniki powinny mieć to samo kodowanie znaków.
-m, --master
Plik zawierający dokument do przetłumaczenia.
-M, --master-charset
Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.
-l, --localized
Plik, do którego powinien być zapisany przetłumaczony dokument.
-L, --localized-charset
Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.
-p, --po
Plik, z którego powinien być odczytany katalog wiadomości.
-o, --option
Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego modułu.
-k, --keep
Minimalny procentowy próg tłumaczeń pozwalający zachować (tj. zapisać) plik wynikowy (domyślnie: 80). Czyli, domyślnie, aby pliki zostały zapisane, muszą być przetłumaczone co najmniej w 80%.
-w, --width
Kolumna, wg której powinien być zawijany plik wynikowy.
-h, --help
Pokazuje krótki komunikat pomocy.
--help-format
Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.
-V, --version
Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.
-v, --verbose
Zwiększa gadatliwość programu.
-d, --debug
Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

Dodawanie zawartości (poza tłumaczeniami) do generowanych plików

Aby w wygenerowanym dokumencie umieścić dodatkową zawartość, nie będącą tłumaczeniem oryginału (np. nazwisko tłumacza lub sekcję ``O tłumaczeniu''), należy użyć opcji --addendum.

Pierwsza linia załącznika musi zawierać nagłówek, wskazujący, gdzie umieścić resztę załącznika w dokumencie (może to być przed podaną częścią dokumentu lub za nią). Reszta pliku załącznika będzie dodana niezmieniona do pliku wynikowego.

Proszę zauważyć, że jeżeli po4a-translate zwróci błąd podczas dodawania któregokolwiek z podanych załączników, odrzuci całe tłumaczenie (ponieważ brakującym plikiem może być ten, który wskazuje na autora, co uniemożliwi użytkownikom skontaktowanie się z nim i zgłoszenie błędów w tłumaczeniu).

Składnia nagłówka jest bardzo sztywna. Więcej informacji o tym, jak używać załączników i jak działają, można znaleźć w stronie podręcznika po4a(7).

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).