po4a-normalize(1) normalizuje plik dokumentacji, przepuszczając go przez po4a

SKŁADNIA

po4a-normalize -f fmt master.doc

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Skrypt po4a-normalize jest narzędziem przydatnym do debugowania, używanym, aby mieć pewność, że po4a nie zmieni dokumentu tam, gdzie nie powinien go zmienić. Używaj tylko podczas tworzenia nowego modułu lub gdy masz wątpliwości, co do poprawności działania narzędzi po4a.

Wygenerowany dokument zostanie zapisany do pliku po4a-normalize.output, a wygenerowany plik PO będzie zapisany do po4a-normalize.po. Nie ma sposobu, by to zmienić ;)

OPCJE

-o, --option
Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego modułu.
-b, --blank
Tworzy pusty przetłumaczony dokument. Podczas generowania tłumaczenia zostanie przyjęte założenie, że wszystkie komunikaty są przetłumaczone na spację lub nową linię.

Jest to przydatne do wykrywania części dokumentu, których nie można przetłumaczyć.

-h, --help
Pokazuje krótki komunikat pomocy.
--help-format
Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.
-f, --format
Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.
-M, --master-charset
Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.
-V, --version
Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).