pgm(5) przenośny format szarej bitmapy

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Jest to prosty format szarej bitmapy. Definicja jest następująca:

-
"Numer magiczny", identyfikujący rodzaj pliku. Numerem magicznym pliku pgm jest "P2".
-
Biała spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).
-
Szerokość, sformatowana jako dziesiętne ASCII.
-
Biała spacja.
-
Wysokość, znów jako dziesiętne ASCII.
-
Biała spacja.
-
Maksymalna wartość szarości, w dziesiętnym ASCII.
-
Biała spacja.
-
Szerokość * wysokość wartości szarości w postaci dziesiętnej ASCII, zawierających się między 0 a podaną wartością maksymalną. Rozdzielane są białymi spacjami, poczynając od lewego górnego rogu, do końca, w kierunku czytania. Wartość 0 oznacza czerń, wartość maksymalna biel.
-
Łańcuchy, rozpoczynające się od "#" do końca linii są ignorowane (komentarze).
-
Żadna z linii nie powinna być dłuższa niż 70 znaków.

Oto przykład małego obrazka w tym formacie:

P2
# feep.pgm
24 7
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 0
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 0
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programy, które odczytują ten format powinny być jak najwyrozumialsze, przyjmując wszystko, co z daleka wygląda jak mapa szarości.

Istnieje też wariant tego formatu, dostępny po ustawieniu podczas kompilacji opcji RAWBITS. Wariant różni się w sposób następujący:

-
"Numer magiczny" to "P5" zamiast "P2".
-
Wartości szarości są zapisywane jako bajty, zamiast wartości dziesiętnych ASCII.
-
W sekcji szarości nie są dozwolone białe spacje oraz dozwolona jest tylko jedna biała spacja (zwykle nowa linia) po wartości maksymalnego koloru.
-
Pliki są mniejsze i dużo szybsze od formatu podstawowego.

Zauważ, że format ten jest przystosowany do wartości szarości mniejszych niż 256. Jeśli używasz biblioteki pgm i próbujesz zapisać plik o większych wartościach, biblioteka przełączy się na format podstawowy.

AUTOR

Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 pgm

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.