perl(1) Praktyczny język ekstrakcji i raportowania

SKŁADNIA

perl  -sTuU ] [ -hv ] [ -V[:zmienna_conf] ]

    [ -cw ] [ -d[:debugger] ] [ -D[numer/lista] ]
    [ -pna ] [ -Fwzorzec ] [ -l[octal] ] [ -0[liczba_ósemkowa] ]
    [ -Ikatalog ] [ -m[-]moduł ] [ -M[-]'moduł...' ]
    [ -P ] [ -S ] [ -x[katalog] ]
    [ -i[rozszerzenie] ] [ -e 'polecenie' ] [ -- ] [ plik_z_programem ] [ argument ]...

Jeśli jesteś nowicjuszem Perla, powinieneś zacząć od perlintro(1), zawierającego ogólne informacje dla początkujących i dostarczającego informacji mogących pomóc ci nawigować po reszcie szczegółowej dokumentacji Perla.

Dla ułatwienia dostępu, podręcznik Perla został podzielony na kilka sekcji:

Przegląd


perl(1) Przegląd możliwości Perla (ta sekcja)
perlintro(1) Wstęp do Perl dla początkujących
perltoc(1) Spis treści dokumentacji


Przewodniki

  perlreftut(1)     Szybkie wprowadzenie do referencji
  perldsc(1)       Wstęp do struktur danych
  perllol(1)       Struktury danych Perla: listy list

  perlrequick(1)     Szybkie wprowadzenie do wyrażeń regularnych
  perlretut(1)      Podręcznik wyrażeń regularnych

  perlboot(1)      Podręcznik OO Perla dla początkujących
  perltoot(1)      Podręcznik OO Perla, część 1
  perltooc(1)      Podręcznik OO Perla, część 2
  perlbot(1)       Sztuczki OO wraz z przykładami

  perlstyle(1)      Przewodnik po stylu Perla

  perltrap(1)      Pułapki dla nieuważnych
  perldebtut(1)     Przewodnik debuggowania Perla

  perlfaq(1)       Często zadawane pytania
   perlfaq1(1)     Ogólne pytania dotyczące Perla
   perlfaq2(1)     Uzyskiwanie Perla i nauka
   perlfaq3(1)     Narzędzie programistyczne
   perlfaq4(1)     Manipulowanie danymi
   perlfaq5(1)     Pliki i formaty
   perlfaq6(1)     Wyrażenia regularne
   perlfaq7(1)     Sprawy związane z językiem
   perlfaq8(1)     Oddziaływanie z systemem
   perlfaq9(1)     Sieć

Reference Manual

  perlsyn(1)       Składnia
  perldata(1)      Struktury danych
  perlop(1)       Operatory Perla i priorytety
  perlsub(1)       Podprocedury
  perlfunc(1)      Wbudowane funkcje
   perlopentut(1)    Podręcznik funkcji open()
   perlpacktut(1)    Podręcznik funkcji pack() i unpack()
  perlpod(1)       Czysta stara dokumentacja
  perlpodspec(1)     Format czystej starej dokumentacji
  perlrun(1)       Wywoływanie Perla i opcje
  perldiag(1)      Komunikaty diagnostyczne
  perllexwarn(1)     Ostrzeżenia Perla i ich kontrola
  perldebug(1)      Debugowanie
  perlvar(1)       Predefiniowane zmienne
  perlre(1)       Wyrażenia regularne, reszta opowieści
  perlref(1)       Referencje, reszta opowieści
  perlform(1)      Formaty
  perlobj(1)       Obiekty Perla
  perltie(1)       Obiekty ukryte za prostymi zmiennymi
   perldbmfilter(1)   Filtry DBM

  perlipc(1)       Komunikacja międzyprocesowa
  perlfork(1)      Informacje o funkcji fork()
  perlnumber(1)     Semantyka liczb w Perlu

  perlthrtut(1)     Podręcznik wątków Perla
   perlothrtut(1)     Stary podręcznik wątków Perla

  perlport(1)      Podręcznik przenaszalności Perla
  perllocale(1)     Wsparcie dla ustawień narodowych
  perluniintro(1)    Wprowadzenie do Unikodu w Perlu
  perlunicode(1)     Wsparcie dla Unikodu w Perlu
  perlebcdic(1)     Używanie Perla na platformach EBCDIC

  perlsec(1)       Bezpieczeństwo

  perlmod(1)       Moduły Perla: jak działają
  perlmodlib(1)     Moduły Perla: jak pisać i używać
  perlmodstyle(1)    Moduły Perla: jak pisać ze stylem
  perlmodinstall(1)   Moduły Perla: jak zainstalować z archiwum CPAN
  perlnewmod(1)     Moduły Perla: przygotowanie nowego modułu do dystrybucji

  perlutil(1)      Narzędzie użytkowe znajdujące się w dystrybucji Perla

  perlcompile(1)     Wstęp do zestawu do kompilowania Perla

  perlfilter(1)     Filtry źródeł Perla

Funkcje wewnętrze i interfejs języka C

  perlembed(1)      Jak załączyć Perl do aplikacji C lub C++
  perldebguts(1)     Wskazówki dotyczące debuggowania Perla
  perlxstut(1)      Podręcznik XS 
  perlxs(1)       API interfejsu XS 
  perlclib(1)      Funkcje wewnętrzne zastępujące standardowe funkcje biblioteki C
  perlguts(1)      Wewnętrzne funkcje dla tych, którzy robią rozszerzenia
  perlcall(1)      Konwencje wołania z C

  perlapi(1)       Lista funkcji API (wygenerowana automatycznie)
  perlintern(1)     Wewnętrzne funkcje Perla (wygenerowane automatycznie)
  perliol(1)       API w C implementacji wejścia/wyjścia w Perlu przy użyciu warstw (layers)
  perlapio(1)      Abstrakcyjny, wewnętrzny interfejs Perla dla wejścia/wyjścia

  perlhack(1)      Przewodnik hakerów Perla

Różnorodne

  perlbook(1)      Informacje o książkach
  perltodo(1)      Rzeczy do zrobienia w nowszych wersjach Perla

  perlhist(1)      Historia Perla
  perldelta(1)      Zmiany od ostatniej wersji
  perl572delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.2 Perla
  perl571delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.1 Perla
  perl570delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.0 Perla
  perl561delta(1)    Zmiany w wersji 5.6.1 Perla
  perl56delta(1)     Zmiany w wersji 5.6 Perla
  perl5005delta(1)    Zmiany w wersji 5.005 Perla
  perl5004delta(1)    Zmiany w wersji 5.004 Perla

Specyficzne dla języka

  perlcn(1)       Perl dla Chińczyków (uproszczony chiński, w EUC-CN)
  perljp(1)       Perl dla Japończyków (w EUC-JP)
  perlko(1)       Perl dla Koreańczyków (w EUC-KR)
  perltw(1)       Perl for Chińczyków (tradycyjny chiński, w Big5)

Specyficzne dla systemu

  perlaix(1)       Uwagi do systemu AIX
  perlamiga(1)      Uwagi do systemu AmigaOS
  perlapollo(1)     Uwagi do systemu Apollo DomainOS
  perlbeos(1)      Uwagi do systemu BeOS
  perlbs2000(1)     Uwagi do systemu POSIX-BC BS2000
  perlce(1)       Uwagi do systemu WinCE
  perlcygwin(1)     Uwagi do systemu Cygwin
  perldgux(1)      Uwagi do systemu DG/UX
  perldos(1)       Uwagi do systemu DOS
  perlepoc(1)      Uwagi do systemu EPOC
  perlfreebsd(1)     Uwagi do systemu FreeBSD
  perlhpux(1)      Uwagi do systemu HP-UX
  perlhurd(1)      Uwagi do systemu Hurd
  perlirix(1)      Uwagi do systemu Irix
  perlmachten(1)     Uwagi do systemu Power MachTen
  perlmacos(1)      Uwagi do systemu Mac OS (Classic)
  perlmint(1)      Uwagi do systemu MiNT
  perlmpeix(1)      Uwagi do systemu MPE/iX
  perlnetware(1)     Uwagi do systemu NetWare
  perlos2(1)       Uwagi do systemu OS/2
  perlos390(1)      Uwagi do systemu OS/390
  perlplan9(1)      Uwagi do systemu Plan 9
  perlqnx(1)       Uwagi do systemu QNX
  perlsolaris(1)     Uwagi do systemu Solaris
  perltru64(1)      Uwagi do systemu Tru64
  perluts(1)       Uwagi do systemu UTS
  perlvmesa(1)      Uwagi do systemu VM/ESA
  perlvms(1)       Uwagi do systemu VMS
  perlvos(1)       Uwagi do systemu Stratus VOS
  perlwin32(1)      Uwagi do systemu Windows

Na systemach Debiana, należy zainstalować pakiet perl-doc, który
 zawiera większość standardowej dokumentacji Perla oraz program perldoc(1).

Dostępna jest szczegółowa dokumentacja modułów perla zarówno tych rozprowadzanych z Perlem, jak i tych, które są dostarczane przez dostawców zewnętrznych.

Powinieneś być w stanie oglądać dokumentację Perla swoim programem man(1) lub perldoc(1).

Jeżeli z twoim programem w Perlu dzieje się coś dziwnego i nie wiesz, gdzie szukać pomocy, spróbuj najpierw użyć opcji -w, która bardzo często potrafi pokazać, gdzie dokładnie leży problem.

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Perl jest językiem interpretowanym, optymalizowanym do skanowania dowolnych plików tekstowych, wyciągania z nich informacji i drukowania raportów opartych na tych danych. Jest też dobrym językiem dla wielu zadań zarządzania systemem. Język miał w założeniach być raczej praktyczny (łatwy, efektywny, kompletny) niż piękny (mały, elegancki, minimalny).

Perl (wg autora) łączy najlepsze właściwości języków C, sed, awk i sh, więc osoby zaznajomione z tymi językami nie powinny mieć z nim problemów. (Historycy języków zauważą także pozostałości csh, Pascala, a nawet BASICa-PLUS). Składnia wyrażeń odpowiada dość blisko składni C. W przeciwieństwie do większości narzędzi uniksowych, Perl nie ogranicza arbitralnie rozmiaru twoich danych---jeśli masz wolną pamięć, Perl może wessać cały plik jako pojedynczy łańcuch znakowy. Rekurencja jest nieograniczonej głębokości. Tabele używane przez tablice asocjacyjne (tzw. ``hasze'') rosną tak, by zachować maksymalną wydajność. Perl używa wyrafinowanych metod porównywania wzorców do bardzo szybkiego przeszukania dużej ilości danych. Mimo że jest optymalizowany do zadań tekstowych, może także zajmować się danymi binarnymi i tworzyć pliki dbm wyglądające jak tablice asocjacyjne. Suidowane skrypty Perla są bezpieczniejsze niż programy w C, dzięki mechanizmowi śledzenia przepływających danych, który eliminuje wiele głupich dziur w bezpieczeństwie.

Jeśli masz problem, który normalnie wymagałby użycia seda lub awka, lub sh, lecz przewyższa ich właściwości lub musi działać szybciej i nie chcesz pisać takiej błahostki w C, to Perl jest przypuszczalnie tym, czego szukasz. Jest też wiele translatorów, umożliwiających konwertowanie skryptów seda i awka na skrypty Perla.

Ale czekaj, jest więcej...

Wersja 5 Perla jest właściwie napisana od nowa i daje następujące rzeczy:

OK, to już wystarczająco dużo.

ŚRODOWISKO

Patrz perlrun(1).

DIAGNOSTYKA

Pragma "use warnings" (i przełącznik -w) daje uroczą diagnostykę.

Zobacz stronę perldiag(1) dla szczegółów o diagnostyce Perla. Pragma "use diagnostics" powoduje, że zazwyczaj zwięzłe ostrzeżenia i błędy Perla są wyświetalne właśnie w tej dłuższej formie.

Błędy kompilacji dają numer linii z błędem oraz wskazanie kolejnego tokenu lub typu tokenu, który miał być badany. (W wypadku skryptu przekazanego Perlowi przez przełącznik -e, każde -e jest traktowane jako pojedyncza linia).

Skrypty setuidowane mają dodatkowe warunki, mogące dawać błędy w rodzaju ``Insecure dependency''. Zobacz stronę perlsec(1).

Wspomnieliśmy już, że powinieneś koniecznie rozważyć użycie przełącznika -w?

BŁĘDY

Przełącznik -w nie jest obowiązujący.

Perl polega na tym, jak twoja maszyna definiuje różne operacje, takie jak rzutowanie typów, atof()(3) i sprintf(3). To ostatnie może nawet spowodować coredump kiedy otrzyma nonsensowne wartości wejściowe.

Jeśli twoje stdio wymaga seeka lub eof między odczytami i zapisami w danym strumieniu, to tak też jest w Perlu. (Nie dotyczy to sysread() i syswrite()).

Podczas gdy żaden z wbudowanych typów danych nie ma ostatecznego limitu rozmiaru (poza rozmiarem pamięci), istnieje wciąż kilka innych ograniczeń: dany identyfikator nie może być dłuższy niż 251 znaków. Numery linii wyświetlane w komunikatach diagnostycznych są wewnętrznie przechowywane jako liczby całkowite ``short integers'', dlatego maksymalna wartość jaką mogą przyjąć wynosi 65535 (wyższy numer spowoduje ponowne liczenia od zera).

Raporty o błędach możesz przesyłać pocztą do [email protected] (upewnij się, że załączyłeś pełne dane o konfiguracji jako wyjście programu myconfig, załączanego w drzewie źródłowym Perla, lub z "perl -V")). Jeśli udało ci się skompilować perla, skrypt perlbug(1) z katalogu utils/ może zostać wykorzystany do pomocy w wysłaniu raportu błędu.

Perl właściwie jest skrótem od Pathologically Eclectic Rubbish Lister (Patologicznie Eklektyczny Roztrząsacz Śmieci), ale nie mów nikomu, że tak powiedziałem.