packages(7) plik z danymi o pakiecie dla yada

SKA°XADNIA

debian/packages

OPIS

Plik debian/packages jest wykorzystywany przez yada podczas procesu budowania i czyszczenia pakietA~Xw Debiana. Ten plik zawiera informacje o pakiecie A°XrA~XdA°Xowym oraz o kaA°Xdym pakiecie binarnym, ktA~Xry jest tworzony z danego pakietu A°XrA~XdA°Xowego.

Ten podrA.Xcznik nie jest jeszcze napisany. WiA.Xcej informacji jest zawartych w dokumentacji, w pliku /usr/share/doc/yada-doc/yada.txt.gz.

PLIKI

debian/packages
zawiera informacje o pakiecie A°XrA~XdA°Xowym i o pakietach binarnych
debian/changelog
zawiera informacje o zmianach w pakiecie
debian/control, debian/rules, debian/templates
generowane automatycznie
debian/yada
skrypt generujA.Xcy pliki kontrolne rules i control, dodatkowo wykorzystywany jest przez plik rules

ZOBACZ TAKA°XE

yada(1)

AUTORZY

(c) 1999 Charles Briscoe-Smith <[email protected]>.

(c) 1999-2006 Piotr Roszatycki <[email protected]>.