pac(8) informacja rozliczeniowa drukarki/plotera

SKŁADNIA

pac [-cmrs ] -words [-P drukarka ] -words [-p cena ] [użytkownik ... ]

OPIS

Pac (ang. printer/plotter accounting) czyta pliki rozliczeniowe drukarki/plottera, sumując liczbę stron (typowy przypadek) lub stóp (dla urządzeń rastrowych) papieru zużytego przez każdego z użytkowników, i wypisuje ile zużył każdy z nich w stronach czy stopach i w dolarach.

Gdy nie poda się argumentu użytkownik to wpisywane są statystyki dla każdego użytkownika który zużył papier.

Dostępne opcje:

-P drukarka
Rozliczenie wykonywane jest dla zadanej drukarki. Normalnie, rozliczanie wykonywane jest dla drukarki domyślnej (zależnej od konkretnego systemu) lub drukarki określonej wartością zmiennej środowiska PRINTER
-c
powoduje, że wyjście zostanie posortowane według kosztów; normalnie jest ono sortowane alfabetycznie według nazwy.
-m
powoduje, że w pliku rozliczeniowym ignorowana będzie nazwa hosta. Pozwala to użytkownikowi pracującemu na wielu maszynach na połączenie wszystkich opłat za drukowanie.
-p cena
Wartość ceny używana jest jako koszt w dolarach, zamiast domyślnej wartości 0.02 lub ceny określonej w /etc/printcap
-r
Odwraca porządek sortowania.
-s
Informacja rozliczeniowa jest sumowana w sumarycznym pliku rozliczeniowym; sumowanie to jest niezbędne, gdyż na obciążonym systemie plik rozliczeniowy może powiększać się o kilkanaście wierszy dziennie.

FORMATY WYJŚCIOWE

formatuje wyjście w prostą tabelę z czterema kolumnami:

  1. Na początku wypisywana jest nazwa komputera wraz z nazwą loginu użytkownika (kolumna "Login"). Jeśli poda się opcję -m to nazwa komputera jest pomijana.
  2. Liczba stron lub stóp wydrukowanego papieru (kolumna "pages/feet").
  3. Liczba wykonanych kopii (kolumna "runs").
  4. Całkowity koszt na użytkownika (kolumna "price").

Jeśli nie poda się argumenty użytkownik to wypisze wiersz podsumowania z całkowitymi wartościami drukowania.

PLIKI

/var/account/?acct
nieprzetworzone pliki rozliczeniowe
/var/account/?_sum
sumaryczne pliki rozliczeniowe
/etc/printcap
baza danych możliwości drukarek

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w BSD 4.0

BŁĘDY

Obecnie nie jest jeszcze znana relacja pomiędzy ceną wyliczoną a rzeczywistą.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2008.05.17+nmu1 oryginału.