orhaner(8) interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

orphaner [--help|--purge] [opcje deborphana]

OPIS

orphaner jest przyjemnym interfejsem programu deborphan wyświetlającym listę osieroconych pakietów używając okienek dialog lub whiptail. Pakiety mogą zostać wybrane do usunięcia przez apt-get, który będzie wywołany, aby usunąć pakiety. Po usunięciu pobierana jest nowa lista osieroconych pakietów. Program kończy się albo po naciśnięciu przycisku "Anuluj", albo gdy nie wybrano żadnego pakietu do usunięcia.

Po usunięciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone zostaną pokazane na górze listy i zostaną oddzielone od starej listy pakietów za pomocą linii +++++.

Orphaner ma także dwa dodatkowe przyciski "Symulacja" i "Pomoc". "Symulacja", zgodnie ze swą nazwą, tylko symuluje usuwanie pakietów ipokazuje wyniki, które by się pojawiły po rzeczywistym usunięciu. Tak więc, pozwala to zobaczyć pakiety, które będą osierocone, zaznaczyć je i usunąć wszystkie pakiety za pomocą tylko jednego wywołania apt-get.

"Pomoc" pokazuje stan pakietu podany przez dpkg -s. Uwaga: Twój wybór będzie utracony.

OPCJE

--help
Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

--skip-apt
Zamiast uruchamiać apt-get wyświetla jego linię poleceń.

--purge
Uruchamia apt-get remove z opcją --purge.

orphaner akceptuje większość opcji, które akceptuje deborphan, ale nie wszystkie. Opcje te są przekazywane niezmienione do programu deborphan i są opisane w stronie podręcznika tego programu. Wśród opcji nieakceptowanych są opcje zarządzania plikiem zatrzymań oraz opcje zmieniające format wyjścia. Uwaga: opcje, które wymagają podania argumentu, muszą być przekazane programowi orphaner jako jeden argument. Na przykład, aby pokazać tylko pakiety o priorytecie nie większym niż optional, należy użyć --priority=optional (tj. używając znaku =, a nie spacji).