openssl(1) narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

PODSUMOWANIE POLECEŃ

Program openssl dostarcza wielu różnych poleceń (polecenie w sekcji SKŁADNIA powyżej), z których każde ma mnóstwo opcji i argumentów (opcje_polecenia i argumenty_polecenia w sekcji SKŁADNIA).

Pseudo-polecenia list-standard-commands, list-message-digest-commands oraz list-cipher-commands wypisują listę nazw (po jednym elemencie w wierszu) odpowiednio: wszystkich standardowych poleceń, poleceń skrótu wiadomości lub poleceń szyfrowania dostępnych w bieżącej aplikacji openssl.

Pseudo-polecenie no-XXX sprawdza obecność polecenia o podanej nazwie. Jeśli XXX nie jest dostępne, zwraca 0 (kod powodzenia) i wypisuje no-XXX; w przeciwnym razie zwraca 1 i wypisuje XXX. W obydwu przypadkach efekty są kierowane na stdout i nic nie pojawia się na stderr. Dodatkowe argumenty wiersza poleceń są zawsze ignorowane. Ponieważ każdy szyfr jest wywoływany przez polecenie o takiej samej nazwie jak on sam, łatwo sprawdzić dostępność szyfrów w openssl z poziomu powłoki. (no-XXX nie potrafi wykrywać pseudo-poleceń takich jak quit, list-...-commands, czy samego no-XXX.)

STANDARDOWE POLECENIA


asn1parse
Analiza składni sekwencji ASN.1.
ca
Zarządzanie ośrodkami certyfikacji (CA).
ciphers
Opis zestawu dostępnych szyfrów.
crl
Zarządzanie listą unieważnionych certyfikatów (CRL).
crl2pkcs7
Konwersja z CRL do PKCS#7.
dgst
Obliczanie skrótu wiadomości.
dh
Zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.
dsa
Zarządzanie danymi DSA.
dsaparam
Tworzenie parametru DSA.
enc
Szyfrowanie.
errstr
Konwersja numeru błędu na komunikat błędu.
dhparam
Tworzenie i zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana.
gendh
Tworzenie parametrów Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.
gendsa
Tworzenie parametrów DSA.
genrsa
Tworzenie parametrów RSA.
passwd
Generowanie skrótu hasła.
pkcs12
Zarządzanie danymi PKCS#12.
pkcs7
Zarządzanie danymi w formacie PKCS#7.
rand
Tworzenie pseudo-losowych bajtów.
req
Zarządzanie żądaniami podpisu certyfikatu X.509 (CSR).
rsa
Zarządzanie danymi RSA.
rsautl
Narzędzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i deszyfrowania RSA.
s_client
Implementacja podstawowego klienta SSL/TLS potrafiącego nawiązywać przeźroczyste połączenia z odległym serwerem na SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl.
s_server
Implementacja podstawowego serwera SSL/TLS przyjmującego połączenia od odległych klientów obsługujących SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl. Posiada zarówno własny protokół wiersza poleceń do testowania funkcji SSL, jak i emuluje prosty serwer sieciowy SSL/TLS oparty o HTTP.
s_time
Licznik czasu połączenia SSL.
sess_id
Zarządzanie danymi sesji SSL.
smime
Przetwarzanie poczty S/MIME.
speed
Mierzenie szybkości algorytmu.
verify
Weryfikacja certyfikatu X.509.
version
Informacja o wersji OpenSSL.
x509
Zarządzanie certyfikatami X.509.

POLECENIA SKRÓTU WIADOMOŚCI


md2
Skrót MD2
md5
Skrót MD5
mdc2
Skrót MDC2
rmd160
Skrót RMD-160
sha
Skrót SHA
sha1
Skrót SHA-1

POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA


base64
Kodowanie Base64
bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb
Szyfr Blowfish
cast cast-cbc
Szyfr CAST
cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb
Szyfr CAST5
des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb
Szyfr DES
des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb
Szyfr Triple-DES
idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb
Szyfr IDEA
rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb
Szyfr RC2
rc4
Szyfr RC4
rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb
Szyfr RC5

HISTORIA

Strona podręcznika systemowego openssl(1) pojawiła się w OpenSSL 0.9.2. Pseudo-polecenia list-XXX-commands dodano w OpenSSL 0.9.3; pseudo-polecenia no-XXX zostały dodane w OpenSSL 0.9.5a. O dostępności pozostałych poleceń można przeczytać na ich własnych stronach podręcznika.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.