ntohs(3) konwersja wartości pomiędzy lokalnym a

Other Alias

htonl, htons, ntohl

SKŁADNIA

#include <arpa/inet.h>


uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

uint16_t htons(uint16_t hostshort);

uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

Funkcja htonl() przekształca wartość hostlong typu unsigned integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja htons() przekształca wartość hostshort typu unsigned short integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja ntohl() przekształca wartość netlong typu unsigned integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

Funkcja ntohs() przekształca wartość netshort typu unsigned short integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

W lokalnym porządku bajtów na platformie i386 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje htonl(), htons(), ntohl() i ntohs() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001.

Niektóre systemy wymagają dołączenia pliku nagłówkowego <netinet/in.h> zamiast <arpa/inet.h>.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.