nepomukserver(8) Serwer Nepomuka

WYWOłANIE

nepomukserver [--help] [Parametry ogólne] [Qt(TM)-options] [KDE-options]

OPIS

nepomukserver

uruchamia serwer Nepomuka odpowiedzialny za działanie wszystkich usług Nepomuka i udostępniający wywołania DBus dla innych aplikacji.

Wykorzystuje nepomukservicestub do uruchomienia wszystkich skonfigurowanych usług Nepomuka.

PARAMETRY OGóLNE

--author

Wypisz informacje o autorze.

--help

Wyświetla stronę pomocy o dostępnych opcjach.

--help-all

Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

--help-kde

Wyświetla opcje związane z KDE.

--help-qt

Wyświetla opcje związane z biblioteką Qt.

--license

Podaje informacje na temat licencji.

-v --version

Wyświetla informacje o wersji programu

ZOBACZ TAKżE

nepomukservicestub(8)

BłęDY

Program zawiera na pewno mnóstwo błędów. Należy je zgłaszać na stronie: m[blue]bugs.kde.orgm[][1].

AUTHOR

Sebastian Trueg <[email protected]>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
http://bugs.kde.org