nanl(3) zwracają wartość nie jest liczbą

Other Alias

nan, nanf

SKŁADNIA

#include <math.h>

double nan(const char *tagp);
float nanf(const char *tagp);
long double nanl(const char *tagp);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

nan(), nanf(), nanl():

_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości NaN, funkcje te zwracają zero.

Wywołanie nan("ciąg-znaków") jest równoważne z

    strtod("NAN(ciąg-znaków)", NULL);

Podobnie wywołania nanf() i nanl() są równoważne analogicznym wywołaniom strtof(3) i strtold(3).

Argument tagp jest wykorzestywany w sposób nieokreślony. W systemach zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Zobacz także IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierający zalecane funkcje.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.