mkvtoolnix-gui(1) Interfejs graficzny dla mkvmerge(1) zawierający edytor rozdziałów i edytor nagłówków

SZABLON LINII KOMEND

mkvtoolnix-gui [[plik-konfiguracyjny.mtxcfg] | [plik-źródłowy.xyz] | [--edit-chapters [plik-rozdziałów.xyz]] | [--edit-headers [plik-matroski.mkv]]]

OPIS

mkvtoolnix-gui(1)

jest opartym o biblioteki Qt(TM) graficznym interfejsem dla mkvmerge(1) (w przyszłości także dla mkvinfo(1) i mkvextract(1)). Oferuje on łatwy dostęp do większości funkcji mkvmerge(1). Wszystkie ustawienia (np. pliki źródłowe, opcje ścieżek itp) mogą być zapisane i wczytane.

Użycie pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .mtxcfg powoduje, że interfejs graficzny otwiera plik konfiguracyjny w odpowiednim narzędziu. Jakikolwiek plik z innym rozszerzeniem jest traktowany jako plik wejściowy, jest otwierany w edytorze rozdziałów lub edytorze nagłówków zależnie od ustawionego trybu. Tryb może być zmieniony opcją --merge, --edit-chapters lub --edit-headers. Domyślny tryb to dodawanie plików celem muksowania.

Zauważ, że jeśli już program działa, a będzie on jeszcze raz ponownie uruchomiony, to wszystkie nazwy plików w linii komend zostaną przejęte przez już działającą instancję programu.

--merge

Wszystkie następujące nazwy plików zostaną dodane jako pliki wejściowe to obecnego zadania muksowania. To jest tryb domyślny.

--edit-chapters

Wszystkie następujące nazwy plików zostaną otwarte w edytorze rozdziałów.

--edit-headers

Wszystkie następujące nazwy plików zostaną otwarte w edytorze nagłówków.

-h, --help

Pokazuje informacje o sposobie użycia opcji i zamyka się.

-V, --version

Pokazuje informację o wersji i zamyka się.

STRONA WWW

The latest version can always be found at m[blue]the MKVToolNix homepagem[][1].

AUTOR

Moritz Bunkus <[email protected]>

Autor

PRZYPISY

1.
the MKVToolNix homepage
https://mkvtoolnix.download/