md5sum(1) oblicza i sprawdza skrót MD5

SKŁADNIA

md5sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wyświetla lub sprawdza sumy kontrolne MD5 (128-bitowe). Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

-b, --binary
czyta w trybie binarnym
-c, --check
czyta sumy kontrolne z jednego lub kilku PLIKÓW i sprawdza je
--tag
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
-t, --text
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)

Następujące cztery opcje są przydatne tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

--quiet
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
--status
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
--strict
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
-w, --warn
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Sumy są obliczane zgodnie z opisem w RFC 1321. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wierszy z sumą kontrolną, znaku określającego typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy) i nazwy każdego PLIKU.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu md5sum proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

BŁĘDY

Algorytm MD5 nie powinien być nadal używany w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Powinno się wówczas stosować algorytm SHA-2, zaimplementowany w programach sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1)

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.