MB_CUR_MAX(3) maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu

SKŁADNIA


#include <stdlib.h>

OPIS

Makro MB_CUR_MAX definiuje wyrażenie całkowite udostępniające maksymalną liczbę bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w bieżącym ustawieniu językowym (locale). Zależy od ustawień językowych, więc nie jest stałą czasu kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wartość całkowita z zakresu [1, MB_LEN_MAX]. Wartość 1 oznacza znaki kodowane tradycyjnie, 8-bitowo.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.