mailaddr(7) opis adresowania poczty

OPIS

Ta strona daje krótkie wprowadzenie do adresów pocztowych SMTP, używanych w internecie. Adresy te mają ogólny format


  uzytkownik@domena

gdzie domena jest hierarchiczną, oddzieloną kropkami listą poddomen. Na przykład poniższe adresy są prawidłowymi formami tego samego adresu:


  [email protected]

  Eric Allman <[email protected]>

        [email protected] (Eric Allman)

Część domenowa ("monet.berkeley.edu") jest domeną akceptującą pocztę. Może być nazwą serwera, i w przeszłości często nią była, lecz nie musi. Część domenowa nie jest wrażliwa na wielkość liter.

Część lokalna ("eric") zwykle jest nazwą użytkownika, lecz jej znaczenie jest zdefiniowane przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem wrażliwa na wielkość liter, lecz zwykle nie jest. Jeśli część lokalna wygląda jak śmieci, to zwykle jest tak z powodu bramkowania między wewnętrznymi systemami e-mail sieci, oto przykłady:


  "nazwisko/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@gdzies.tam

  UZYTKOWNIK%[email protected]

  [email protected]

  [email protected]

Są to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewnętrznego systemu pocztowego, który nie ma właściwego wsparcia internetowego, bramka UUCP, a ostatnie jest tylko nudną polityką przydzielania nazw użytkownika.

Część imienia i nazwiska ("Eric Allman") może zostać albo umieszczona na początku, poza <>, lub na końcu w () (mówiąc konkretnie, te konwencje nie są identyczne, lecz różnica wykracza poza tę stronę). Nazwa może wymagać zacytowania przy pomocy "" jeśli zawiera określone znaki, np. ".":


  "Eric P. Allman" <[email protected]>

Skracanie.

Wiele systemów pocztowych umożliwia użytkownikom skracanie nazwy domeny. Na przykład, użytkownicy berkeley.edu mogą użyć "eric@monet" aby wysłać pocztę do Erica Allmana. To zachowanie jest przestarzałe. Czasem działa, lecz nie należy na nim polegać.

Adresy trasowane.

Pod pewnymi warunkami, może być konieczne trasowanie wiadomości poprzez wiele serwerów, aby dostarczyć ją do miejsca przeznaczenia. Adresy pokazujące te trasy są nazywane "adresami trasowanymi" (route-addrs). Używają składni:


  <@serwera,@serwerb:uzytkownik@serwerc>

Określa to, że wiadomość powinna być przesłana do serwera a, potem do serwera b, a na koniec do serwera c. Niektóre hosty ignorują adresy trasowane i wysyłają bezpośrednio do serwera c.

Adresy trasowane są obecnie bardzo rzadkie. Zdarzają się niekiedy w starych archiwach pocztowych. Generalnie można ignorować wszystko poza częścią "uzytkownik@serwerc" adresu, aby określić właściwego wysyłającego.

Postmaster.

Każdy serwer powinien mieć użytkownika, lub alias "postmaster", do którego zgłaszane są problemy pocztowe. Adres "postmaster" nie jest wrażliwy na wielkość liter.

PLIKI

/etc/aliases
~/.forward

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.