aliases(5) plik z aliasami dla sendmaila

SKŁADNIA

aliases

OPIS

Plik opisuje aliasy dla identyfikatora użytkownika, używane przez sendmaila. Znajduje się w katalogu /etc/mail i jest sformatowany jako seria linii postaci:
nazwa: adres_1, adres_2, adres_3, . . .

nazwa jest aliasowaną nazwą, a adres_n to aliasy tej nazwy. adres_n może być innym aliasem, nazwą lokalnego użytkownika, nazwą lokalnego pliku, poleceniem, plikiem dołączanym lub adresem zewnętrznym.

Nazwa lokalnego użytkownika
nazwa_użytkownika
Nazwa użytkownika musi być znana funkcji getpwnam(3).
Nazwa lokalnego pliku
/nazwa/ścieżki
Wiadomości są dołączanie do pliku określonego za pomocą pełnej ścieżki (zaczynającej się od ukośnika "/").
Polecenie
|polecenie
Polecenie rozpoczyna się od znaku potoku "|" i otrzymuje wiadomości na swoim standardowym wejściu.
Plik włączany
:include: /nazwa/ścieżki
Aliasy w podanym pliku są dodawane do aliasów nazwy.
Adres e-mail
użytkownik@domena
Adres e-mail w formacie RFC 822.

Linie rozpoczynające się od spacji uznawane są za linie kontynuacji. Innym sposobem kontynuowania linii jest umieszczenie znaku odwrotnego ukośnika bezpośrednio przed znakiem nowej linii. Linie rozpoczynające się od znaku "#" są komentarzami.

Aliasowanie zachodzi tylko dla nazw lokalnych. Pętle się nie pojawiają, gdyż żadna wiadomość do nikogo nie będzie wysyłana więcej niż raz.

Jeśli sendmail znajdzie alias nazwy, to szuka potem aliasu dla owner-nazwa. Jeśli znajdzie i wynik wyszukiwania jest pojedynczym adresem, to adres nadawcy umieszczany na kopercie jest zastępowany tym adresem. Jeśli znajdzie i wynik rozwija się do więcej niż jednego adresu, to adres nadawcy na kopercie jest ustawiany na owner-nazwa.

Po dokonaniu aliasowania lokalni odbiorcy, którzy mają w swoim katalogu domowym plik ".forward" przerzucą automatycznie wiadomości do listy użytkowników określonych w tym pliku.

Jest to plik danych surowych. Rzeczywiste aliasy znajdują się w formacie binarnym w pliku /etc/mail/aliases.db tworzonym za pomocą programu newaliases(1). Po każdej zmianie pliku z aliasami należy wywoływać polecenie newaliases, aby zmiany zaczęły działać.

BŁĘDY

Jeśli sendmail został skompilowany ze wsparciem dla DBM zamiast dla NEWDB, to można napotkać na problemy w dbm(3) ograniczającym długość pojedynczego aliasu do około 1000 bajtów danych. Można uzyskać dłuższe aliasy przez utworzenie łańcucha aliasów, czyli ustawianie ostatniej nazwy w aliasie na jakąś nazwę kolejnego aliasu kontynuującego bieżący alias.

HISTORIA

Format pliku aliases pojawił się w 4.0BSD.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.14.4 oryginału.