look(1) wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

SKŁADNIA

[-bdf ] [-t znak-ogr ] łańcuch [plik ... ]

OPIS

Narzędzie wyświetla dowolne wiersze z pliku plik które zawierają łańcuch jako przedrostek.

Jeśli plik nie jest podany, używany jest plik /usr/share/dict/words porównywane są tylko znaki alfanumeryczne, a ich wielkość jest ignorowana.

Dostępne są następujące opcje:

-b
Używa przeszukiwania binarnego na podanej liście słów. Jeśli wielkość znaków jest ignorowana, ze względu na opcję -f lub ignorowane są znaki niebędące znakami alfanumerycznymi (opcja -d ) to plik musi być posortowany w ten sam sposób. Proszę zauważyć, że opcje te są domyślne, jeśli nie poda się nazwy pliku. Więcej informacji o sortowaniu plików zawiera podręcznik sort(1).
-d
Używa słownikowego zestawu i kolejności, tzn. porównywane są wyłącznie znaki alfanumeryczne.
-f
Ignoruj rozmiar znaków alfabetycznych.
-t
Podaje znak końca łańcucha, np. porównywane będą tylko te znaki z łańcucha , które znajdują się przed pierwszym wystąpieniem znaku-ogr

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG , LC_ALL i LC_CTYPE wpływają na wykonywanie polecenia . Ich znaczenie opisano w podręczniku environ(7).

PLIKI

/usr/share/dict/words
słownik

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie kończy się ze statusem 0, jeśli znaleziono i wypisano jeden lub więcej wierszy, 1 jeśli niczego nie znaleziono i >1 gdy wystąpił błąd.

KOMPATYBILNOŚĆ

Oryginalna strona podręcznika mówiła, że tabulacje i spacje uczestniczą w porównaniach po ustawieniu opcji -d Było to nieprawidłowe i obecna strona podręcznika odpowiada historycznej implementacji.

używa domyślnie wyszukiwania liniowego zamiast binarnego, podobnie jak czyni domyślnie większość innych implementacji.

HISTORIA

Narzędzie pojawiło się w AT&T System v7 .

BŁĘDY

Wiersze nie są porównywane zgodnie z bieżącą kolejnością sortowania ustawień regionalnych. Pliki wejściowe muszą być posortowane z ustawioną zmienną LC_COLLATE na "C".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.