ldd(1) wyświetla zależności od bibliotek dzielonych

SKŁADNIA

ldd [OPCJA]... PLIK...

OPIS

ldd wyświetla biblioteki dzielone wymagane przez każdy program lub bibliotekę dzieloną podane w linii poleceń.

Bezpieczeństwo

Zwyczajowo ldd uruchamia standardowy konsolidator dynamiczny (patrz ld.so(8) ze zmienną środowiska LD_TRACE_LOADED_OBJECTS ustawioną na 1, co powoduje, że konsolidator wypisze zależności od bibliotek. Prosimy jednak uważać - niektóre wersje ldd mogą próbować uzyskać te informacje, uruchamiając program bezpośrednio. Dlatego nigdy nie powinno się używać ldd z niezaufanym programem wykonywalnym, ponieważ może to owocować wykonaniem dowolnego kodu. Bezpieczniejsza alternatywa radzenia sobie z niezaufanymi programami wykonywalnymi to:


    $ objdump -p /ścieżka/do/programu | grep NEEDED

OPCJE

--version
Drukuje numer wersji ldd.
-v --verbose
Wypisuje wszystkie informacje, włączając to na przykład informacje o wersjach symboli.
-u --unused
Wypisuje nieużywane bezpośrednie zależności. (Od glibc 2.3.4).
-d --data-relocs
Dokonuje relokacji i zgłasza wszelkie brakujące funkcje (tylko ELF).
-r --function-relocs
Dokonuje relokacji zarówno dla obiektów danych, jak i funkcji i zgłasza listę nieobecnych obiektów lub funkcji (tylko ELF).
--help
Informacje o użyciu programu.

BŁĘDY

ldd nie działa na bibliotekach współdzielonych a.out.

ldd nie zadziała z bardzo starymi programami a.out, które zostały skonsolidowane zanim dodano do kompilatora obsługę ldd. Jeśli użyje się ldd na jednym z tych programów, to program będzie uruchomiony z argc = 0, a wyniki tego będą nieprzewidywalne.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.