ldconfig(8) konfiguruje powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SKŁADNIA

/sbin/ldconfig [ -nNvXV ] [ -f conf ] [ -C cache ] [ -r root ] katalog ...

/sbin/ldconfig -l [ -v ] biblioteka ...

/sbin/ldconfig -p

OPIS

ldconfig tworzy potrzebne linki i bufor cache do najnowszych bibliotek dzielonych, które znajdzie w katalogach podanych w linii poleceń, w pliku /etc/ld.so.conf oraz w zaufanych katalogach (/lib oraz /usr/lib). ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików badanych bibliotek, aby określić, które wersje powinny mieć odnowione linki.

ldconfig spróbuje określić typ bibliotek ELF (to jest libc5 lub libc6/glibc) na podstawie tego, z którymi bibliotekami C, jeśli z jakimikolwiek, biblioteki zostały skonsolidowane.

Niektóre istniejące biblioteki nie zawierają wystarczających informacji pozwalających na określenie typu. Dlatego format pliku /etc/ld.so.conf pozwala na podanie oczekiwanego typu. Jest to używane tylko dla tych bibliotek ELF, dla których nie udało się określić typu. Format to "katalog=TYP", gdzie "TYP" może być jednym z libc4, libc5 lub libc6. (Składania ta działa również w linii poleceń). Nie można używać spacji. Patrz także opis opcji -p. ldconfig powinien być używany przez administratora, ponieważ może wymagać praw do zapisu niektórych katalogów i plików użytkownika root.

OPCJE

-v
Tryb gadatliwy. Wyświetla bieżący numer wersji, nazwę każdego skanowanego katalogu i każdy tworzony link. Unieważnia tryb cichy.
-n
Przetwarza tylko katalogi podane w linii poleceń. Nie przetwarza katalogów zaufanych (/lib i /usr/lib) ani tych, podanych w /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.
-N
Nie przebudowuje cache. O ile nie podano -X, linki są wciąż odnawiane.
-X
Nie odnawia linków. O ile nie podano -N, cache jest wciąż przebudowywane.
-f conf
Używa conf zamiast /etc/ld.so.conf.
-C cache
Używa cache zamiast /etc/ld.so.cache.
-r root
Zmienia katalog główny na root i używa go.
-l
Tryb biblioteki. Linkuj ręcznie pojedyncze biblioteki. Przeznaczone tylko dla ekspertów.
-p
Wyświetla listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym cache.

PLIKI

/lib/ld.so
Konsolidator czasu uruchamiania.
/etc/ld.so.conf
Plik zawierający listę katalogów, oddzielonych dwukropkami, spacjami, tabulacjami lub nowymi liniami. Katalogi wskazują, gdzie szukać bibliotek.
/etc/ld.so.cache
Plik zawierający uporządkowaną listę bibliotek, znalezionych w katalogach wymienionych w /etc/ld.so.conf oraz w katalogach /lib i /usr/lib.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.