ksyms(8) wypisuje symbole udostępniane przez kernel.

SKŁADNIA

ksyms [ -a ] [ -h ] [ -m ]

OPIS

ksyms Wypisuje informacje o udostępnianych przez jądro symbolach. Format jest postaci: adres, nazwa, i moduł, w którym go zdefiniowano.

OPCJE

-a
Wypisuje wszystkie symbole. Domyślnie, symbole z właściwego jądra są pomijane.
-h
Pomija nagłówki kolumn.
-m
Wypisuje informacje o modułach. Włącza do listingu adres, pod którym moduł został załadowany do jądra i jego rozmiar.

HISTORIA

Polecenie ksyms zostało wymyślone przez Bjorna Ekwalla <[email protected]>
Opcja '-m' została powołana przez Davida Hindsa <[email protected]>
Zaktualizowane dla 2.1.17 przez Richarda Hendersona <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.