ipcrm(1) usuwa kolejkę komunikatów, zbiór semaforów lub id pamięci dzielonej

SKŁADNIA

ipcrm [ -M klucz | -m id | -Q klucz | -q id | -S klucz | -s id ] ...

przestarzałe użycie:

ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS

ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usunąć takie obiekty, należy być superużytkownikiem lub twórcą albo właścicielem obiektu.

Są trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć dzielona, kolejki komunikatów i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub semafor jest natychmiastowe (niezależnie od tego, czy jakiś proces wciąż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamięć współdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie połączone procesy odłączą (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa składa się trzyliterowego słowa kluczowego, określającego, jakiej klasy obiekt ma być usunięty, po którym następuje jeden lub więcej identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

Składnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów wszystkich typów w pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone albo przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno klucze, jak i identyfikatory mogą być podane w postaci dziesiętnej, szesnastkowej (zaczynającej się od "0x" lub "0X") lub ósemkowej (zaczynającej się od "0").

OPCJE

-M shmkey
usuwa segment pamięci dzielonej utworzony z kluczem shmkey, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
-m shmid
usuwa segment pamięci dzielonej identyfikowany przez shmid, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
-Q msgkey
usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem msgkey.
-q msgid
usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez msgid.
-S semkey
usuwa semafor utworzony z kluczem semkey.
-s semid
usuwa semafor identyfikowany przez semid.

Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2). Identyfikatory i klucze można znaleźć, używając polecenia ipcs(1).

UWAGI

W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używało przestarzałej składni pokazanej w sekcji SKŁADNIA. Od tego czasu została dodana funkcjonalność obecna w innych implementacjach *niksowych, mianowicie możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza (a nie tylko identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla zachowania wstecznej zgodności poprzednia składnia jest wciąż obsługiwana.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcrm jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.