ipcmk(1) tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk -h
ipcmk [-M rozmiar] [-S num_sem] [-Q] [-p uprawnienia]

OPIS

ipcmk pozwala na tworzenie segmentów pamięci dzielonej, kolejek komunikatów lub tablic semaforów.

OPCJE

Zasoby mogą być określane następująco:
-M rozmiar
segment pamięci dzielonej o rozmiarze rozmiar
-S num_sem
tablica semaforów zawierająca num_sem elementów
-Q
kolejka komunikatów
Inne opcje
-p uprawnienia
uprawnienia zasobu (wartość domyślna to 0644)
-h
wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania

AUTOR

Hayden A. James ([email protected])

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcmk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.