inetd2rlinetd(8) konwerter plików konfiguracyjnych

SKŁADNIA

inetd2rlinetd [--force-overwrite] [--print-file-names] [--add-from-comment] [-f plik] [-l wpis] [katalog]

OPIS

inetd2rlinetd jest skryptem służącym do konwertowania typowego pliku konfiguracyjnego w formacie inetd.conf(5) do plików konfiguracyjnych w formacie rlinetd.conf(5).

OPCJE

-f plik
Plik, w formacie inetd.conf(5), do skonwertowania. Domyślnie - standardowe wejście.
-l wpis
Linia z pliku w formacie inetd.conf(5). Tylko ta linia zostanie skonwertowana. W systemach Debiana, opcja ta jest używana wewnętrznie przez polecenie update-inetd(8).
katalog
Katalog plików wyjściowych. Domyślnie jest to /etc/rlinetd.d.
--force-overwrite
Wymusza nadpisywanie istniejących plików ich nową wersją.
--print-file-names
Wypisuje na standardowe wyjście listę wygenerowanych plików.
--add-from-comment
Dodaje przed każdą skonwertowaną usługą komentarz zawierający oryginalną linię w formacie inetd.conf(5).

UWAGA

Nie można użyć jednocześnie opcji -f oraz -l.

AUTOR

Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <[email protected]>, a zmodyfikował Robert Luberda <[email protected]>.