rlinetd(8) jeszcze jeden super-serwer Internetu

SKŁADNIA

rlinetd [-f|--config <plik_konfiguracyjny>] [-p|--parser <moduł_parsera>] [-d|--debug] [-h|--help]

OPIS

rlinetd jest zarządcą połączeń, który podłącza się i nasłuchuje na pewnych portach, podejmując określone działania, gdy dokonywane jest połączenie.

OPCJE

Program akceptuje kilka parametrów:
-d , --debug
zwiększa poziom debugowania. Między innymi zapobiega odłączeniu się programu od jego terminala sterującego i wypisuje komunikaty do stderr.
-h , --help
wyświetla krótkie podsumowania opcji programu.
-f , --config <plik_konfiguracyjny>
określa alternatywny plik konfiguracyjny, który będzie czytany.
-p , --parser <moduł_parsera>
określa alternatywny moduł moduł analizujący składnię używany do parsowania pliku konfiguracyjnego.

PLIKI

/etc/rlinetd.conf
domyślny plik konfiguracyjny.
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/rlientd/libparse.so
domyślny moduł analizy składni.

AUTOR

Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <[email protected]>, a zmodyfikował Robert Luberda <[email protected]>.