hd(4) urządzenia twardych dysków MFM/IDE

OPIS

Urządzenia hd* to urządzenia blokowe umożliwiające dostęp do twardych dysków MFM/IDE w trybie surowym. Dysk master na pierwszym kontrolerze IDE (numer główny urządzenia jest równy 3) to hda; dysk slave to hdb. Dysk master drugiego kontrolera (numer główny urządzenia to 22) to hdc, a slave - hdd.

Ogólne nazwy urządzeń blokowych IDE mają postać hdX, lub hdXP, gdzie X jest literą oznaczającą fizyczny dysk, natomiast P jest liczbą określającą partycję na tym fizycznym dysku. Pierwsza postać, hdX, używana jest do udostępniania całego dysku. Numery partycji są przypisywane w kolejności odnajdywania i tylko niepuste i nierozszerzone partycje otrzymują numer. Jednakże, numery partycji 1-4 są przydzielane czterem partycjom opisanym w MBR (partycje "podstawowe"), nawet gdy są one nieużywane lub rozszerzone. Tym samym pierwszą partycją logiczną będzie hdX5. Obsługiwane jest zarówno partycjonowanie w trybie DOS, jak i BSD (etykieta dysku). Na dysku IDE można mieć co najwyżej 63 partycje.

Na przykład /dev/hda odnosi się do całości pierwszego dysku IDE w systemie; /dev/hdb3 odnosi się do trzeciej partycji "podstawowej" DOS na drugim dysku.

Najczęściej tworzy się je poleceniami:

mknod -m 660 /dev/hda b 3 0
mknod -m 660 /dev/hda1 b 3 1
mknod -m 660 /dev/hda2 b 3 2
...
mknod -m 660 /dev/hda8 b 3 8
mknod -m 660 /dev/hdb b 3 64
mknod -m 660 /dev/hdb1 b 3 65
mknod -m 660 /dev/hdb2 b 3 66
...
mknod -m 660 /dev/hdb8 b 3 72
chown root:disk /dev/hd*

PLIKI

/dev/hd*

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.