getwchar(3) odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wint_t getwchar(void);

OPIS

Funkcja getwchar() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar(3). Odczytuje szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osiągnięty zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie się prawdziwe, to zwrócony zostanie WEOF. Po wystąpieniu błędu konwersji szerokiego znaku ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getwchar() zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia lub WEOF.

ZGODNE Z

C99.

UWAGI

Zachowanie getwchar() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Uzasadnione jest oczekiwanie, że getwchar() rzeczywiście przeczyta wielobajtowy ciąg ze standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki znak.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.