getloadavg(3) odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

SKŁADNIA

#define _BSD_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <stdlib.h>


int getloadavg(double loadavg[], int nelem);

OPIS

Funkcja getloadavg() zwraca średnią liczbę procesów w systemowej kolejce procesów do obsłużenia w kilku przedziałach czasu. Pobierane jest maksymalnie nelem próbek wartości obciążenia, które są następnie przypisywane do kolejnych elementów tablicy loadavg[]. Funkcja umożliwia pobranie maksymalnie trzech próbek wartości średniego obciążenia z odpowiednio średnim obciążeniem w ostatnich 1, 5 i 15 minutach pracy systemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeżeli wartość średniego obciążenia jest niedostępna, to funkcja zwraca -1. W przeciwnym wypadku, zwracana wartość jest liczbą zwróconych próbek obciążenia.

WERSJE

Funkcja jest dostępna w bibliotece glibc od wersji 2.2.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja getloadavg() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1-2001. Obecna w systemach BSD i Solaris.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Tomasz Kłoczko (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.