getenv(3) odczytanie zmiennej środowiska

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


char *getenv(const char *name);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getenv() przeszukuje środowisko poszukując łańcucha pasującego do łańcucha wskazywanego przez name. Łańcuchy mają postać nazwa = wartość.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getenv() zwraca wskaźnik do wartości w środowisku lub NULL, gdy zmiennej nie znaleziono.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getenv

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.