clearenv(3) czyszczenie środowiska

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


int clearenv(void);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

clearenv(): _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i nadaje zewnętrznej zmiennej environ wartość NULL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość niezerową w przypadku błędu.

WERSJE

Dostępne od glibc 2.0.

ZGODNE Z

Różne warianty Uniksa (DG/UX, HP-UX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(3), ale zmienił zdanie i ujął te funkcje w wykazie w jednym z późniejszych wydań standardu (por. B.4.6.1). Jednakże, POSIX.1-2001 dodaje jedynie putenv(3) i odrzuca clearenv().

UWAGI

Używana w aplikacjach, które są świadome zagrożeń. Jeśli jest niedostępna, to przypisanie
    environ = NULL;
prawdopodobnie zrobi to samo.

Na stronach podręcznika dla DG/UX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ zostało zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(3), getenv(3) lub clearenv(), to clearenv() zwróci błąd, pozostawiając niezmienione środowisko procesu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.