getdtablesize(3) pobranie rozmiaru tabeli deskryptorów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getdtablesize(void);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdtablesize():

Od glibc 2.12:


_BSD_SOURCE ||
!(_POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 600)

Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED

OPIS

getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

BŁĘDY

Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja getdtablesize() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w 4.2BSD). Nie jest wymieniona w POSIX.1-2001; przenośne aplikacje powinny zamiast niej używać sysconf(_SC_OPEN_MAX).

UWAGI

getdtablesize() jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja z glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca bieżącą wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.