dup(2) powielenie deskryptora pliku

Other Alias

dup2

SKŁADNIA

#include <unistd.h>


int dup(int oldfd);
int dup2(int oldfd, int newfd);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

dup i dup2 tworzą kopię deskryptora pliku oldfd.

Po pomyślnym zakończeniu dup lub dup2, stary i nowy deskryptor mogą być używane zamiennie. Współdzielą one blokady, pozycję pliku i znaczniki; na przykład, jeśli pozycja pliku zmieni się w wyniku użyciu lseek dla jednym z deskryptorów, zmieni się ona także dla drugiego.

Te dwa deskryptory nie współdzielą jednak znacznika close-on-exec.

dup używa dla nowego deskryptora nieużywanego deskryptora o najniższym numerze.

dup2 powoduje, że newfd staje się kopią oldfd, zamykając najpierw newfd, jeśli jest to potrzebne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

dup i dup2 zwracają nowy deskryptor, lub -1 po błędzie (w tym przypadku odpowiednio ustawiane jest errno).

BŁĘDY

EBADF
oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku, lub newfd jest poza dozwolonym dla deskryptorów plików zakresem.
EMFILE
Proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych deskryptorów plików, a próbował otworzyć nowy.

OSTRZEŻENIE

Błąd zwracany przez dup2 jest inny niż zwracany przez fcntl(..., F_DUPFD, ...), gdy newfd jest poza zakresem. W niektórych systemach dup2 zwraca też czasem EINVAL jako F_DUPFD.

USTERKI

Jeśli newfd był otwarty, wszelkie błędy, które mogłyby zostać zgłoszone w chwili wykonania close() zostaną utracone. Ostrożny programista nie użyje dup2 bez wcześniejszego zamknięcia newfd.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i ENOLINK. POSIX.1 dodaje EINTR.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 dup

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.