gendiff(1) narzędzie pomagające przy generowaniu bezbłędnych plików diff

SKŁADNIA

gendiff <katalog> <rozszerzenie-diff>

OPIS

gendiff jest dość prostym skryptem pomagającym przy generowaniu pliku diff z pojedynczego katalogu. Jako jedyne argumenty przyjmuje nazwę katalogu i "rozszerzenie-diff". Rozszerzenie diff powinno być unikalną sekwencją znaków dodaną na końcu wszystkich oryginalnych, nie zmodyfikowanych plików. Wyjściem programu jest plik diff, który można nałożyć przy użyciu programu patch, aby odtworzyć zmiany.

Zwykle sekwencja czynności do stworzenia pliku diff to utworzenie dwóch identycznych katalogów, dokonanie zmian w jednym katalogu i użycie narzędzia diff do utworzenia listy różnic między nimi. Użycie gendiff eliminuje potrzebę dodatkowej kopii oryginalnego, nie zmodyfikowanego katalogu. Zamiast tego trzeba zachować tylko pojedyncze pliki przed zmodyfikowaniem.

Przed edycją pliku skopiuj go, dołączając do nazwy wybrane rozszerzenie. Tzn. jeśli zamierzasz zmodyfikować plik somefile.cpp i wybrałeś rozszerzenie "fix", skopiuj go do somefile.cpp.fix przed edycją. Następnie modyfikuj pierwszą kopię (somefile.cpp).

Po edycji wszystkich potrzebnych plików w ten sposób wejdź do katalogu jeden poziom wyżej niż jest obecny kod źródłowy i napisz:

    $ gendiff tenkatalog .fix > mydiff-fix.patch

Powinieneś przekierować wyjście do pliku (jak na przykładzie), chyba że chcesz zobaczyć wynik na standardowym wyjściu.

AUTOR

Marc Ewing <[email protected]>