funlockfile(3) blokowanie strumienia FILE dla stdio

Other Alias

flockfile, ftrylockfile

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


void flockfile(FILE *filehandle);
int ftrylockfile(FILE *filehandle);
void funlockfile(FILE *filehandle);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Powyższe funkcje stdio są przystosowane do pracy wielowątkowej. Uzyskuje się to poprzez przypisanie każdemu z obiektów FILE licznika blokad oraz (dla niezerowej wartości licznika) wątku będącego jego właścicielem. Przy każdym wywołaniu funkcji bibliotecznej funkcje te czekają aż obiekt FILE nie będzie już blokowany przez inny wątek, a następnie go blokują, wykonują żądane operacje we/wy i odblokowują obiekt ponownie.

(Uwaga: blokowanie to nie ma nic wspólnego z blokowaniem plików za pomocą funkcji w rodzaju flock(2) i lockf(3).)

Wszystko to dzieje się w sposób niewidoczny dla programisty C, jednak mogą pojawić się dwa powody wymagające bardziej szczegółowej kontroli. Z jednej strony, szereg operacji we/wy wykonywanych w jednym wątku może stanowić całość, która nie może zostać przerwana przez operację we/wy innego wątku. Z drugiej strony, może istnieć potrzeba uniknięcia narzutu wywołanego przez pojedyncze blokady w celu uzyskania większej wydajności.

W takich sytuacjach wątek może jawnie zablokować obiekt FILE, wykonać szereg operacji we/wy i odblokować go. Uniemożliwia to innym wątkom przeszkadzanie w międzyczasie. Jeśli powodem założenia blokady ma być osiągnięcie większej wydajności, wykonuje się operacje we/wy za pomocą nieblokujących wersji funkcji stdio: getc_unlocked() i putc_unlocked() zamiast getc() i putc().

Funkcja flockfile() czeka aż *filehandle nie będzie zablokowany przez inny wątek, a następnie czyni bieżący wątek właścicielem *filehandle i zwiększa o jeden licznik blokad.

Funkcja funlockfile() zminiejsza licznik blokad o jeden.

Funkcja ftrylockfile() jest nieblokującą wersją flockfile(). Nie robi ona nic gdy inny wątek jest właścicielem *filehandle, a w przeciwnym przypadku przejmuje własność i zwiększa o jeden licznik blokad.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja ftrylockfile() zwraca zero w przypadku sukcesu (blokada została założona), a wartość niezerową w razie niepowodzenia.

BŁĘDY

Brak.

DOSTĘPNOŚĆ

Funkcje te są dostępne, gdy zdefiniowane jest _POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS. Znajdują się one w libc począwszy od libc 5.1.1 oraz w glibc począwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

POSIX.1

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 flockfile

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.