ftello(3) ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

Other Alias

fseeko

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);

off_t ftello(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fseeko(), ftello():

_FILE_OFFSET_BITS == 64 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 600
(działa również zdefiniowanie przestarzałego makra _LARGEFILE_SOURCE)

OPIS

Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z odpowiednio fseek(3) i ftell(3) (patrz fseek(3)) z tą różnicą, że argument offset funkcji fseeko() i wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

Na wielu architekturach zarówno off_t, jak i long są typami 32-bitowymi, ale kompilacja z

#define _FILE_OFFSET_BITS 64

przełącza off_t w typ 64-bitowy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, to fseeko() zwraca 0, a ftello() zwraca bieżący offset. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1, a errno wskazuje na rodzaj błędu.

BŁĘDY

Patrz rozdział BŁĘDY w fseek(3).

WERSJE

Funkcje te są dostępne w glibc począwszy od wersji 2.1.

ZGODNE Z

SUSv2, POSIX.1-2001.

UWAGI

Funkcje te są wykorzystywane w systemach pochodnych do System V.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.