mtype(1) wyświetla zawartość pliku MSDOS

SKŁADNIA

mtype [-ts] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Polecenie mtype wyświetla podany plik DOSu na ekranie.

Do ustawienia urządzenia i bieżącego katalogu roboczego (w odniesieniu do DOSu) można użyć mcd. Domyślnym jest A:\.

mtype zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy całkowitym niepowodzeniu, 2 przy częściowym.

W przeciwieństwie do polecenia TYPE DOSu, mtype pozwala na użycie wielu argumentów.

OPCJE

Oprócz standardowych opcji, mtype posiada następujące:
-t
Przeglądanie pliku tekstowego. mtype zamienia źródłowe sekwencje końca linii: właściwy dla DOS powrót karetki/wysuw linii (CRLF) na pojedynczy wysuw linii (LF) używany w Uniksie.
-s
Obcina ósmy bit w danych.

UWAGI

Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 mtype

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.