fd(4) urządzenie stacji dyskietek

KONFIGURACJA

Napędy dyskietek są urządzeniami blokowymi o numerze głównym 2. Zazwyczaj ich właścicielem jest root.floppy (tzn. użytkownik root, grupa floppy) i mają prawa dostępu 0660 (kontrola dostępu za pośrednictwem przynależności do grupy) lub 0666 (swobodny dostęp dla każdego). Numery poboczne symbolizują typ urządzenia, numer napędu i numer kontrolera. Dla każdego typu urządzenia (tj. kombinacji gęstości i liczby ścieżek) istnieje podstawowy numer poboczny. Do tego numeru podstawowego dodaje się numer napędu na kontrolerze i 128 jeśli napęd jest podłączony do drugiego kontrolera. W podanych dalej tablicach urządzeń n reprezentuje numer napędu. Uwaga: Jeśli używa się formatów z większą ilością ścieżek, niż ta, którą jest w stanie obsłużyć napęd, można spowodować jego fizyczne uszkodzenie. Jednorazowa próba, czy napęd obsługuje więcej niż zwykłe 40/80 ścieżek nie powinna go uszkodzić, ale nie ma na to gwarancji. Lepiej nie tworzyć plików urządzeń dla tych formatów, aby zapewnić, że nikt ich nie użyje.

Niezależne od napędu pliki urządzeń, które automatycznie wykrywają format i pojemność dyskietki:

NazwaPodst. nr pob.

fdn0

Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o podwójnej gęstości:

NazwaPojemn.Cyl.Sekt.Głow.Podst. nr pob.

fdnd360360K40924

Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o wysokiej gęstości:

NazwaPojemn.Cyl.Sekt.Głow.Podst. nr pob.

fdnh360360K409220
fdnh410410K4110248
fdnh420420K4210264
fdnh720720K809224
fdnh880880K8011280
fdnh12001200K801528
fdnh14401440K8018240
fdnh14761476K8218256
fdnh14941494K8318272
fdnh16001600K8020292

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o podwójnej gęstości:

NazwaPojemn.Cyl.Sekt.Głow.Podst. nr pob.

fdnu360360K809112
fdnu720720K809216
fdnu800800K80102120
fdnu10401040K8013284
fdnu11201120K8014288

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o wysokiej gęstości:

NazwaPojemn.Cyl.Sekt.Głow.Podst. nr pob.

fdnu360360K409212
fdnu720720K809216
fdnu820820K8210252
fdnu830830K8310268
fdnu14401440K8018228
fdnu16001600K80202124
fdnu16801680K8021244
fdnu17221722K8221260
fdnu17431743K8321276
fdnu17601760K8022296
fdnu18401840K80232116
fdnu19201920K80242100

Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o gęstości extra:

NazwaPojemn.Cyl.Sekt.Głow.Podst. nr pob.

fdnu28802880K8036232
fdnu32003200K80402104
fdnu35203520K80442108
fdnu38403840K80482112

OPIS

Pliki specjalne fd udostępniają dyskietki w trybie surowym. Następujące odwołania ioctl(2) obsługiwane są przez urządzenia fd:
FDCLRPRM
usuwa informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji).
FDSETPRM
ustawia informacje o nośniku. Informacje te giną wraz ze zmianą dyskietki.
FDDEFPRM
ustawia informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji). Informacje te nie giną po zmianie dyskietki. Oznacza to wyłączenie automatycznego rozpoznawania nośnika w razie jego zmiany. Aby włączyć autodetekcję z powrotem, należy użyć FDCLRPRM.
FDGETDRVTYP
zwraca typ napędu (parametr nazwy). Dla formatów, które działają w różnych typach napędów, FDGETDRVTYP zwraca nazwę, która odpowiada najstarszemu typowi napędu obsługującemu ten format.
FDFLUSH
dezaktualizuje bufory cache dla danego napędu.
FDSETMAXERRS
ustawia progi błędów dla ich zgłaszania, anulowania operacji, rekalibracji, resetowania i odczytu sektor po sektorze.
FDSETMAXERRS
zwraca bieżące progi błędów.
FDGETDRVTYP
zwraca wewnętrzną nazwę napędu.
FDWERRORCLR
czyści statystyki błędów zapisu.
FDWERRORGET
odczytuje statystyki błędów zapisu. Należą do nich: całkowita liczba błędów zapisu, położenie i dysk, na którym wystąpił pierwszy błąd zapisu oraz położenie i dysk, na którym wystąpił ostatni błąd zapisu. Dyski identyfikowane są przez generowany numer, zwiększany po każdej (niemal) zmianie dyskietki.
FDTWADDLE
Wyłącza silnik napędu na kilka mikrosekund. Może to być niezbędne dla uzyskania dostępu do dyskietki, której sektory są zbyt blisko siebie.
FDSETDRVPRM
ustawia różne parametry napędu.
FDGETDRVPRM
odczytuje te parametry.
FDGETDRVSTAT
zwraca buforowany stan napędu (dyskietka zmieniona, zabezpieczenie przed zapisem, itd.)
FDPOLLDRVSTAT
odpytuje napęd i zwraca jego stan.
FDGETFDCSTAT
zwraca stan kontrolera napędu dyskietek.
FDRESET
resetuje kontroler napędu dyskietek w konkretnych warunkach.
FDRAWCMD
wysyła surowe polecenie do kontrolera napędu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zajrzyj również do plików nagłówkowych <linux/fd.h> i <linux/fdreg.h>, jak również do strony man dla floppycontrol.

UWAGI

Różne formaty pozwalają na zapis i odczyt wielu typów dysków. Jednakże, jeśli dyskietka jest sformatowana ze zbyt małym odstępem między sektorami, wydajność może spaść nawet do poziomu, w którym napęd będzie potrzebował kilku sekund na odczytanie całej ścieżki. Aby tego uniknąć, należy używać formatów z przeplotem. Niemożliwy jest odczyt dyskietek sformatowanych przy użyciu GCR (group code recording - grupowe nagrywanie kodu), stosowanego w komputerach Apple II i Macintosh (dyskietki 800k). Nie działa również odczyt z dyskietek z twardymi sektorami (jedna przerwa na sektor, przerwa indeksowa nieco przesunięcia). Było to powszechne na starych dyskietkach ośmiocalowych.

PLIKI

/dev/fd*

AUTORZY

Alain Knaff ([email protected]), David Niemi ([email protected]), Bill Broadhurst ([email protected]).

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 5.5 oryginału.