fclose(3) zamknięcie strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int fclose(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fclose odłącza strumień stream od pliku czy zestawu funkcji. Jeśli strumień był wykorzystywany do wyprowadzania danch, wszystkie buforowane dane są najpierw zapisywane za pomocą fflush(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość EOF a globalna zmienna errno przyjmuje wartość oznaczającą błąd. W każdym przypadku następna próba dostępu (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia prowadzi do niezdefiniowanego zachowania.

BŁĘDY

EBADF
Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny.

Funkcja fclose może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) i fflush(3).

UWAGI

Należy zauważyć, że fclose opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić rownież bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

Funkcja fclose jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (`ANSI C').

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fclose

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.