expm1l(3) funkcja wykładnicza minus 1

Other Alias

expm1, expm1f

SKŁADNIA

#include <math.h>


double expm1(double x);
float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expm1():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

expm1f(), expm1l():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

expm1(x) zwraca wartość równoważną z
    exp(x) - 1
Jest obliczana w sposób zapewniający dokładność nawet gdy x wynosi prawie zero, czyli w sytuacji, w której użycie exp(x) - 1 prowadziłoby do niedokładności z powodu odejmowania dwóch prawie takich samych liczb.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają exp(x) - 1.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest -1.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE (ale patrz BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje expm1(), expm1f() i expm1l() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W przypadku niektórych dużych ujemnych wartości x (dla których wynik zmierza do -1) funkcja expm1() niewłaściwie rzuca wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

W przypadku niektórych dużych dodatnich wartości x funkcja expm1() niewłaściwie rzuca wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej w połączeniu z oczekiwanym wyjątkiem przekroczenia zakresu oraz zwraca NaN zamiast dodatniej nieskończoności.

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.11 biblioteki glibc nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd zakresu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.