/etc/deluser.conf(5) plik konfiguracyjny programów deluser(8) i

OPIS

Plik /etc/deluser.conf zawiera domyślne wartości konfiguracji programów deluser(8) oraz delgroup(8). Każda opcja ma postać opcja = wartość. Dozwolone jest ujmowanie wartości w apostrofy lub cudzysłowy. Linie komentarza muszą zaczynać się od znaku hasha (#).

deluser(8) i delgroup(8) czytają także plik /etc/adduser.conf (patrz adduser.conf(5)). Ustawienia w pliku deluser.conf mogą nadpisywać ustawienia z pliku adduser.conf..

Poprawne są następujące opcje:

REMOVE_HOME
Usuwa katalog domowy oraz plik zawierający przychodzącą pocztę użytkownika. Wartością tej opcji może być 0 (nie usuwaj) lub 1 (usuń).
REMOVE_ALL_FILES
Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to REMOVE_HOME nie ma żadnego efektu. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.
BACKUP
Jeżeli uaktywniono REMOVE_HOME lub REMOVE_ALL_FILES, to wszystkie pliki przed usunięciem są archiwizowane. Domyślną nazwą pliku archiwum jest nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym w opcji BACKUP_TO. Jako metodę kompresji wybiera się najlepszą spośród tych, które są dostępne. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.
BACKUP_TO
Jeżeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO określa nazwę katalogu, w którym są zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyślną wartością jest katalog bieżący.
NO_DEL_PATHS
Lista wyrażeń regularnych rozdzielonych spacjami. Według tych wyrażeń są sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usunięcia z powodu usuwania katalogów domowych albo z powodu usuwania plików, których właścicielem jest dany użytkownik. Jeżeli plik pasuje do wyrażenia, to nie jest usuwany. Wartością domyślną jest lista katalogów systemowych, oprócz /home.

Innymi słowy: Domyślnie usuwane są tylko te pliki należące do podanego użytkownika, które znajdują się w /home.

ONLY_IF_EMPTY
Usuwa grupę, tylko wtedy gdy nie należy do niej żaden użytkownik. Wartością domyślną jest 0.
EXCLUDE_FSTYPES
Wyrażenie regularne opisująca wszystkie systemy plików, które powinny być pominięte podczas wyszukiwania plików użytkownika przeznaczonych do usunięcia. Wartość domyślna to "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)".

PLIKI

/etc/deluser.conf

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <[email protected]>, październik 2005 r.