ekl2(1) Podgląd historii Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

SKŁADNIA

ekl2 [ OPCJE ] [ ŹRÓDŁO ]

OPIS

ekl2 Jest to aplikacja umożliwiająca podgląd historii rozmów, tworzonej przez Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

OPCJE

-d +format --date +format 
Ustala format wyświetlanej daty (zobacz date(1)).
--location 
Ustala miejsce przechowywania plików dziennika (domyślnie ~/.gg/history).
-h --help 
Wyświetla pomoc.
-L --List 
Pokazuje listę dostępnych logow. (z katalogu ~/.gg/history).
-l --sessions [+num] [+ods]
Pokazuje listę sesji w podanym logu. Nieobowiązkowy parametr num  to numer sesji, która ma zostać wyświetlona, a ods  to odstęp między rozmowami, w minutach (domyślnie: 60)
-n --nocolor 
Bez kolorków. -sh --short  simplified form.
-v --version 
Prints script version.
ŹRÓDŁO 
numer gg, nick lub nazwa pliku z logami.

PATRZ TEŻ

ekg(1).