ekglogs(1) program do wypisywania historii rozmów EKG

SKŁADNIA

ekglogs [ opcje ] < ~/.gg/history

OPIS

ekglogs pobiera logi ekg ze standardowego wejścia i wypisuje je w ładnej formie na standardowe wyjście.         

OPCJE

-t
nie wyświetlaj w ogóle czasu
-d
nie wyświetlaj zmiany dni
-x
zawsze wyświetlaj ksywkę
-v
nigdy nie wyświetlaj ksywki (domyślnie: wyświetlaj jeśli nie podano opcji `u' ani `n')
-r
wyświetlaj czas odebrania w wiadomościach przychodzących
-R
j/w i wyrównaj wiadomości wychodzące
-s
wyświetlaj sekundy
-S
wyświetlaj sekundy przy czasie odebrania
-C
wyświetlaj dwukropek między godziną a minutą
-b
nie wyświetlaj błędnych linijek (zaczynają się od !!!)
-a
nie wyświetlaj zmian statusu
-c
wyświetlaj kolorki
-h
wyświetl krótką pomoc
-u UIN
pokazuj tylko wiadomości od/do UIN
-n NICK
pokazuj tylko wiadomości od/do NICKa

Opcji nie trzeba poprzedzać `-', można je łączyć lub nie.

Opcje `u' oraz `n' powinny być na końcu i nie powinny występować razem

AUTOR

Robert Goliasz <[email protected]>

PATRZ TAKŻE

ekg(1)