eject(1) wysuwanie wyjmowalnego nośnika

SKŁADNIA

eject -h
eject [-vnrsfqp] [<nazwa-urządzenia>]
eject [-vn] -d
eject [-vn] -a on|off|1|0 [<nazwa-urządzenia>]
eject [-vn] -c slot [<nazwa-urządzenia>]
eject [-vn] -t [<nazwa-urządzenia>]
eject [-vn] -x <prędkość> [<nazwa-urządzenia>]
eject -V

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Eject umożliwia programowe wysuwanie nośnika w napędach, które na to pozwalają (zwykle CD-ROM, stacje dyskietek, napędy taśmowe, dyski JAZ i ZIP). Tym programem możesz również: kontrolować czytniki CD-ROM wyposażone w zmieniacz płyt, ustawiać prędkość napędu CD-ROM, automatycznie wysuwać nośnik (funkcja dostepna tylko w niektórych napędach) oraz chować tackę w napędach CD-ROM.

Wyrzucone zostanie urządzenie <nazwa-urządzenia>. Nazwą może być plik urządzenia lub punkt montowania. Może być podana pełna ścieżka, ale można też pominąć początkowe "/dev" lub "/mnt". Jeśli nie zostanie podane żadne urządzenie, to zostanie użyta domyślna nazwa "cdrom".

Istnieją cztery różne metody na wyrzucanie nośnika, przeznaczone do różnego rodzaju urządzeń (CD-ROM, urządznia SCSI, stacje dyskietek i napędy taśmowe). Domyślnie eject próbuje skorzystać po kolei z wszystkich metod.

Urządzenie zostanie odmontowane jeśli w momencie uruchomienia ejecta było podmontowane.

OPCJE

-h
Ta opcja spowoduje, że eject wyświetli krótki opis swoich opcji.

-v
Gdy wywołasz eject z tą opcją będzie on wyświetlał więcej informacji na temat wykonywanych operacji.

-d
Ta opcja powoduje wyświetlenie domyślnej nazwy urządzenia.

-a on|1|off|0
Ta opcja kontroluje tryb automatycznego wysuwania obsługiwany przez niektóre urządzenia. Jeśli jest on włączony, to napęd automatycznie wysunie nośnik, gdy urządzenie zostanie zamknięte.

-c <slot>
Przy pomocy tej opcji możesz wybrać płytę w napędzie CD-ROM wyposażonym w zmieniacz płyt. Wymagana jest wersja 2.0 (lub wyższa) Linuksa. Napęd nie może być w użyciu (nie może być zamontowany ani też nie może być odtwarzana muzyka z płyty audio). Zauważ, że do pierwszej płyty odwołujesz się poprzez numer 0, a nie 1.

-t
Ta opcja powoduje wysłanie do napędu CD-ROM polecenia wsunięcia tacki. Nie wszystkie urządzenia mają taką możliwość.

-x <prędkość>
Ta opcja próbuje ustawić prędkość napędu CD. Parametr "prędkość" określa pożądaną prędkość (np. 8 jeśli chcesz uzyskać prędkość 8X). Jesli ma on wartość 0, to zostanie wybrana maksymalna możliwa. Nie wszystkie urządzenia potrafią zmieniać prędkość. Możesz podawać wyłącznie prędkości, które obsługuje dany napęd. Przy każdej zmianie nośnika ustawienie prędkości jest zapominane. Ta opcja może być używana samodzielnie, bądź też w połączeniu z opcjami -t i -c.

-n
Ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wybranego urządzenia. Nie są podejmowane inne akcje.

-r
Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy "eject" CDROM.

-s
Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend SCSI.

-f
Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy "eject" stacji dyskietek.

-q
Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend napędu taśmowego.

-p
Ta opcja pozwala na użycie /proc/mounts zamiast /etc/mtab. Dodaje także opcję -n do wywołania umount(1).

-V
Ta opcja powoduje wyświetlenie numeru wersji i zakończenie programu.

DŁUGIE NAZWY OPCJI

Wszystkie opcje mają swoje dłuższe odpowiedniki. Można podawać tylko część nazwy tak długo, jak jest ona jednoznaczna.


-h --help
-v --verbose
-d --default
-a --auto
-c --changerslot
-t --trayclose
-x --cdspeed
-n --noop
-r --cdrom
-s --scsi
-f --floppy
-q --tape
-V --version
-p --proc

WARTOŚĆ ZWRACANA

Eject zwraca 0 jesli operacja się powiodła, 1 jeśli nie (lub popełniono błąd w składni polecenia)

PRZYKŁADY

Wysuń nośnik z domyślnego urządzenia

eject

Wysuń nośnik z urządzenia o nazwie (lub podmontownego jako) cdrom:

eject cdrom

Wysuń nosnik podając nazwę urządzenia:

eject /dev/cdrom

Wysuń nośnik podając punkt podmontowania:

eject /mnt/cdrom/

Wysuń nośnik z czwartego urządzenia IDE:

eject hdd


 ... lub z pierwszego urządzenia SCSI:

eject sda

Wysuń nośnik podając nazwę partycji SCSI (np. dla stacji ZIP):

eject sda4

Wybierz 5 płytę w wielodyskowym czytniku CD:

eject -v -c5 /dev/cdrom

Włącz tryb automatycznego wyrzucania w napędzie CD-ROM SoundBlaster:

eject -a on /dev/sbpcd

UWAGI

Eject działa tylko z urządzeniami które obsługują co najmniej jedną z czterech metod wysuwania. W tej grupie zawiera się większość napędów CD-ROM (IDE, SCSI i inne), niektóre napędy taśmowe SCSI, napędy JAZ i ZIP (podłączane do portu równoległego, wersje SCSI i IDE) oraz stacje LS120. Użytkownicy raportowali także powodzenie ze stacjami dyskietek na komputerach Sun SPARC i Apple Macintosh. Jeśli eject nie działa, to jest to najprawdopodobniej ograniczenie sterownika w jądrze systemu, a nie ejecta jako takiego.

Opcje -r, -s, -f i -q pozwalają na wybór metody używanej do wysunięcia nośnika. Można podać więcej niż jedną opcję. Jeśli nie zostanie podana żadna z nich, to eject spróbuje wszystkich czterech (co w większości przypadków daje zadowalające rezultaty).

Eject może nie być w stanie wykryć, czy urządzenie jest podmontowane (np. jeśli ma ono parę nazw). Jeśli nazwa urządzenia jest dowiązaniem symbolicznym, to eject podąży za nim i użyje urządzenia, na które ono wskazuje.

Jeśli eject stwierdzi, że urządzenie może mieć kilka partycji, to spróbuje odmontować wszystkie zamontowane partycje przed wysunięciem. Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, to program nie będzie próbować wysuwać nośnika.

Możesz wysuwać płyty audio. Niektóre napędy CD-ROM nie pozwalają na wysunięcie tacki, gdy w napędzie nie ma płyty. Niektóre urządzenia nie obsługują komendy wciągnięcia tacki.

Jeśli uaktywniony został tryb automatycznego wysuwania, to zawsze po wykonaniu tej komendy nastapi wysunięcie nośnika. Nie wszystkie sterowniki CD-ROM w jądrze linuksa wspierają ten tryb. Nie ma sposobu na wykrycie, czy tryb automatycznego wysuwania jest aktywny, czy nie.

Potrzebujesz odpowiednich uprawnień do uzyskania dostępu do plików urządzeń. Musisz uruchomić ejecta jako root (lub ustawić setuid root), żeby móc wysuwać niektóre urządzenia (np. SCSI).

Oto opis heurystyki używanej do znalezienia urządzenia: jeśli podana nazwa kończy się ukośnikiem, to zostanie on usunięty (w ten sposób radzimy sobie z nazwami wygenerowanymi przez uzupełnianie nazw plików w powłoce). Jeśli pierwszym znakiem nazwy jest '.' lub '/', to nazwa zostanie wzięta za urządzenie lub punkt podmontowania. Jeśli to się nie uda, to eject szukając działającego urządzenia będzie próbował dodać na początku nazwy następujące ciągi znaków: '/dev/', '/mnt/', '/dev/cdroms', '/dev/rdsk/', '/dev/dsk/' oraz './'. Program sprawdza /etc/mtab w celu wykrycia podmontowanych urządzeń. Jeśli to zawiedzie, to sprawdzi także /etc/fstab w poszukiwaniu punktów montowania aktualnie odmontowanych urządzeń.

Zalecane jest utworzenie symbolicznych dowiązań, takich jak /dev/cdrom, czy /dev/zip. Dzięki nim eject będzie odwoływać się do odpowiednich urządzeń poprzez łatwe do zapamiętania nazwy.

Aby oszczędzić sobie trochę pisania możesz stworzyć w Twojej powłoce alias dla ejecta wywołujący go z odpowiednimi dla twojej konfiguracji opcjami.

AUTOR

Eject został napisany przez Jeffa Trantera <[email protected]> i jest udostępniony na warunkach GNU General Public License. Więcej szczegółów znajdziesz w pliku COPYING i w uwagach w kodzie źródłowym.

Opcja -x została dodana przez Nobuyuki Tsuchimurę <[email protected]>, z podziękowaniami dla Rolanda Krivanka <[email protected]> i jego programu cdrom_speed.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 eject

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.