e4defrag(8) defragmentuje system plików ext4 w trybie online

SKŁADNIA

e4defrag [ -c ] [ -v ] cel ...

OPIS

Program e4defrag redukuje fragmentację plików korzystających z ekstentów. Pliki przetwarzane przez e4defrag powstają na systemie plików ext4 z opcją "-O extent" (zob. mke2fs(8)). Finalnie zyskują większą ciągłość bloków i zwiększoną szybkość odczytu.

Cel jest zwykłym plikiem, katalogiem lub urządzeniem zamontowanym jako system plików ext4. Jeśli cel jest katalogiem, e4defrag redukuje fragmentację wszystkich znajdujących się w nim plików. Jeśli natomiast cel jest urządzeniem, to e4defrag sprawdza jego punkt montowania i redukuje fragmentację wszystkich plików w danym punkcie montowania.

OPCJE

-c
Sprawdza bieżącą fragmentację oraz fragmentację idealną i w oparciu o te dane oblicza wynik fragmentacji. W ten sposób można określić czy cel powinien zostać zdefragmentowany. Jeśli użyje się tej opcji razem z -v, to bieżąca fragmentacja oraz wskaźnik fragmentacji idealnej jest wypisywany dla każdego pliku.
Opcja wypisuje również średni rozmiar danych w jednym ekstencie. Można wówczas określić, czy plik ma idealne ekstenty czy też nie. Proszę zauważyć, że maksymalny rozmiar ekstentu w systemie plików ext4 wynosi 131 072 KB (jeśli rozmiar bloku wynosi 4 KB)
Przy podaniu tej opcji cel nigdy nie jest defragmentowany.
-v
Wypisuje komunikaty o błędach oraz wskaźnik fragmentacji przed i po wykonaniu defragmentacji dla każdego pliku.

UWAGI

Program e4defrag nie obsługuje pliku wymiany, plików w katalogu lost+found ani plików alokowanych w blokach pośrednich. Gdy cel jest urządzeniem lub punktem montowania, e4defrag nie defragmentuje plików w punkcie montowania innego urządzenia.

Użytkownicy nieuprzywilejowani mogą wykonać e4defrag na swoim pliku, lecz gdy poda się opcję -c wynik i tak nie jest wypisywany. Z tego powodu zaleca się aby program był uruchamiany przez roota.

AUTOR

Autorami są Akira Fujita <[email protected]> i Takashi Sato <[email protected]>.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.