dpkg-trigger(1) program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów

SKŁADNIA

dpkg-trigger [opcja...] nazwa-wyzwalacza
dpkg-trigger [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-trigger jest narzędziem, które pozwala jawnie aktywować wyzwalacze oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym dpkg.

Może być użyte przez skrypty opiekuna pakietu w sytuacjach złożonych i obłożonych warunkami, gdy wyzwalacze plikowe lub dyrektywy activate z pliku kontrolnego triggers są niewystarczające. Może być również użyte do testowania oraz przez administratorów systemu (proszę zauważyć, że same wyzwalacze nie będą uruchamiane przez dpkg-trigger).

Nierozpoznana składnia nazwy wyzwalacza stanowi błąd dla dpkg-trigger.

POLECENIA

--check-supported
Sprawdza czy uruchomione dpkg obsługuje wyzwalacze (zwykle wywoływane ze skryptu postinst). Program kończy się z kodem 0, jeśli uruchamiane jest dpkg wspierające wyzwalacze, lub z kodem 1 i komunikatem błędu na stderr w przeciwnym wypadku. Jednak normalnie lepiej jest po prostu aktywować potrzebny wyzwalacz, używając dpkg-trigger.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

--admindir=katalog
Zmienia położenie bazy danych dpkg. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.
--by-package=pakiet
Wymuszenie pakietu oczekującego na wyzwalacz. Normalnie ustawiane przez dpkg w zmiennej środowiskowej DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE skryptu opiekuna pakietu, wskazując nazwę pakietu, do którego należy skrypt (jest to wartość używana domyślnie).
--no-await
Ta opcja zapewnia, że wywołujący pakiet T (jeśli jest) nie potrzebuje oczekiwać na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw. "zainteresowane" pakiet(y) I nie będą dodane do listy pakietów oczekujących na przetworzenie wyzwalacza dla T, a status T nie zostanie zmieniony. Można uważać T za zainstalowany, mimo że pakiet(y) I wyzwalacz mógł jeszcze nie zostać przetworzony.
--await
This option does the inverse of --no-await (since dpkg 1.17.21). It is currently the default behavior.
--no-act
Tylko test - bez wykonywania żadnych zmian.

KOD WYJŚCIA

0
The requested action was successfully performed. Or a check or assertion command returned true.
1
A check or assertion command returned false.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

ŚRODOWISKO

DPKG_ADMINDIR
If set and the --admindir option has not been specified, it will be used as the dpkg data directory.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012