deb-triggers(5) wyzwalacze dla pakietów

SKŁADNIA

wyzwalacze

OPIS

Pakiet deklaruje swój związek z pewnym wyzwalaczem lub wyzwalaczami, załączając plik triggers warunków uruchomienia wyzwalaczy w swoim archiwum kontrolnym (czyli DEBIAN/triggers podczas tworzenia pakietu).

Ten plik zawiera dyrektywy, po jednej w linii. Początkowe i końcowe spacje oraz wszystkie znaki po pierwszym # w liniach są usuwane, zaś puste linie są ignorowane.

Aktualnie wspierane dyrektywy kontrolne wyzwalaczy:

interest nazwa-wyzwalacza

Określa, że pakiet będzie uruchamiał nazwany wyzwalacz. Wszystkie wyzwalacze interesujące dla pakietu muszą być wymienione z użyciem tej dyrektywy w pliku kontrolnym triggers.

activate nazwa-wyzwalacza

Powoduje, że zmiany stanu pakietu aktywują określony wyzwalacz. Aktywacja wyzwalacza nastąpi na początku następujących operacji: unpack, configure, remove (dodany do obsługi pakietów będących w konflikcie), purge i deconfigure.

Jeśli pakiet zniknie podczas rozpakowywania innego pakietu, wyzwalacz zostanie aktywowany gdy zniknięcie zostanie odnotowane pod koniec operacji unpack. Przetwarzanie wyzwalaczy oraz przejście pakietu ze stanu "wyzwalacze-oczekujące" (triggers-awaited) do stanu "zainstalowany" nie powodują aktywacji wyzwalaczy. W przypadku rozpakowywania aktywowane zostaną wyzwalacze wymienione zarówno w starej jak i w nowej wersji pakietu.

Nieznane dyrektywy są błędami uniemożliwiającymi instalację pakietu.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008