dpkg-name(1) zmienia nazwy pakietów Debiana na pełne

SKŁADNIA

dpkg-name [opcja...] [--] plik...

OPIS

Ta strona podręcznika dokumentuje program dpkg-name, który dostarcza prostego sposobu na zmianę nazw pakietów Debiana na pełne nazwy pakietów. Pełna nazwa pakietu jest w postaci pakiet_wersja_architektua.typ-pakietu, jak to określono w pliku kontrolnym pakietu. Część wersja nazwy pliku zawiera oryginalną wersję nadaną przez autora, po której opcjonalnie następuje myślnik oraz informacje o wersji zmian pakietu w Debianie.Część typ-pakietu pochodzi z odpowiedniego pola, jeśli jest obecne, lub jest równa deb.

OPCJE

-a, --no-architecture
Wynikowy plik nie będzie miał informacji o architekturze.
-k, --symlink
Tworzy dowiązanie symboliczne, zamiast przenosić plik.
-o, --overwrite
Istniejące pliki będą nadpisane, jeżeli ich nazwy są takie same jak nazwy plików wynikowych.
-s, --subdir [katalog]
Files will be moved into a subdirectory. If the directory given as argument exists the files will be moved into that directory otherwise the name of the target directory is extracted from the section field in the control part of the package. The target directory will be «unstable/binary-architecture/section». If the section is not found in the control, then no-section is assumed, and in this case, as well as for sections non-free and contrib the target directory is «section/binary-architecture». The section field is not required so a lot of packages will find their way to the no-section area. Use this option with care, it's messy.
-c, --create-dir
This option can used together with the -s option. If a target directory isn't found it will be created automatically. Use this option with care.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
-v, --version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

BŁĘDY

Some packages don't follow the name structure package_version_architecture.deb. Packages renamed by dpkg-name will follow this structure. Generally this will have no impact on how packages are installed by dselect(1)/dpkg(1), but other installation tools might depend on this naming structure.

PRZYKŁADY

dpkg-name bar-foo.deb
The file bar-foo.deb will be renamed to bar-foo_1.0-2_i386.deb or something similar (depending on whatever information is in the control part of bar-foo.deb).
find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
All files with the extension deb in the directory /root/debian and its subdirectory's will be renamed by dpkg-name if required into names with no architecture information.
find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
Nie rób tego. Twoje archiwum zostanie kompletnie zepsute, ponieważ wiele pakietów nie będzie miało informacji o sekcji. Nie rób tego.
dpkg-deb --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
Może zostać użyte do budowania nowych pakietów.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012