deb(5) format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

nazwa_pliku.deb

OPIS

Format .deb jest formatem pliku binarnego pakietu Debiana. Jest rozumiany przez dpkg 0.93.76 i późniejsze i domyślnie generowany przez wszystkie wersje dpkg większe niż 1.2.0 i wszystkie wersje i386/ELF począwszy od 1.1.1elf.

Opisany tu format jest używany od wersji 0.93 Debiana; szczegóły starego formatu są opisane w dpkg-deb(5).

FORMAT

Plik ten jest archiwum ar mającym liczbę magiczną z !<arch>. Nazwy plików mogą zawierać kończący znak ukośnika.

Aktualnie dozwolone archiwa tar mogą mieć: format w starym stylu (v7), poprzedzający POSIX format ustar, podzbiór formatu GNU (jedynie długie ścieżki i długie nazwy dowiązań w nowym stylu, wspierane od dpkg 1.4.1.17), oraz zgodny z POSIX format ustar (długie nazwy wspierane od dpkg 1.15.0). Nieznane flagi typów tar są uważane za błąd.

Pierwszy składnik nazywa się debian-binary i zawiera serię linii rozdzielonych znakami nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedną linię - numer wersji formatu, który - w czasie pisania tej strony podręcznika - wynosił 2.0. Programy obsługujące archiwa w nowym formacie powinny być gotowe na obsłużenie zmiany liczby pobocznej (po kropce) oraz na obecność nowych linii, które powinny ignorować.

Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką), oznacza to, że wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z poprzednią wersją i program powinien się zatrzymać. Jeżeli się nie zatrzyma, to powinien kontynuować działanie aż do napotkania nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu), tak jak to opisano poniżej.

Drugi wymagany składnik nazywa się control.tar.gz. Jest to spakowane archiwum tar zawierające informacje kontrolne pakietu, jako serię plików tekstowych, wśród których wymaganym plikiem jest control, zawierający podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar może zawierać opcjonalny wpis dotyczący bieżącego katalogu ".".

The third, last required member is named data.tar. It contains the filesystem as a tar archive, either not compressed (supported since dpkg 1.10.24), or compressed with gzip (with .gz extension), xz (with .xz extension, supported since dpkg 1.15.6), bzip2 (with .bz2 extension, supported since dpkg 1.10.24) or lzma (with .lzma extension, supported since dpkg 1.13.25).

Składniki te muszą występować w tym powyższym porządku. Implementacje powinny ignorować jakiekolwiek dodatkowe składniki występujące po data.tar. Kolejne składniki mogą zostać zdefiniowane w przyszłości i (jeżeli będzie to możliwe) będą umieszczone po trzech wyżej wymienionych. Dodatkowe składniki, dla których wymagane by było ich umieszczenie przed data.tar i które powinny być ignorowane przez starsze programy, będą miały nazwy zaczynające się od znaku podkreślenia "_".

Te nowe składniki, które nie będą mogły zostać zignorowane, zostaną umieszczone przed data.tar, a ich nazwy będą się zaczynać od znaku innego niż podkreślenie, lub (co jest bardziej prawdopodobne) spowodują zwiększenie głównej (major) wersji formatu pliku deb.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008