dpkg-genchanges(1) tworzy pliki .changes

SKŁADNIA

dpkg-genchanges [opcje]

OPIS

dpkg-genchanges czyta informacje z rozpakowanego i zbudowanego drzewa pakietu źródłowego Debiana oraz z plików, które wygenerował, i na ich podstawie tworzy plik kontrolny wydania (plik .changes).

OPCJE

-b, -B, -A
Określa, że wykonywane jest budowanie tylko pakietów binarnych (bez włączania jakichkolwiek plików źródłowych). Nie ma różnicy między -b, -B i -A, wygenerowany plik .changes będzie zawierać wszystkie pliki utworzone przez reguły binary-* budowanych właśnie pakietów.
-S
Określa, że tylko źródła będą dołączone do wydania (bez żadnych pakietów binarnych).

Opcje -sx określają, czy do wydania dołączane są oryginalne pliki źródłowe, jeżeli zostanie wygenerowany choć jeden z nich (tj. nie użyto opcji -b lub -B).

-si
Domyślnie lub jeśli to określono, oryginalne źródła będą dołączone tylko jeśli numer oryginalnej wersji autora programu (tzn. wersja bez epoki i bez numeru rewizji Debiana) różni się od numeru wersji autora programu z poprzedniego wpisu dziennika zmian.
-sa
Wymusza dołączenie oryginalnych źródeł.
-sd
Wymusza pominięcie oryginalnych źródeł i dołączenie tylko pliku różnic (diff).
-vwersja
Powoduje, że będą używane informacje z dziennika zmian ze wszystkich wersji większych niż wersja.
-Copis_zmian
Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast używać informacji z dziennika zmian z katalogu ze źródłami.
-madres opiekuna
Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego pakietu, zamiast pobierać te wartości z pliku kontrolnego z katalogu ze źródłami.
-eadres_opiekuna
Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego wydania, zamiast pobierać te wartości z dziennika zmian z katalogu ze źródłami.
-Vnazwa=wartość
Ustawia zmienną podstawienia wyjścia. Szczegółowy opis podstawiania zmiennych wyjściowych znajduje się w deb-substvars(5).
-Tplik_zmiennych_podst
Read substitution variables in substvarsfile; the default is debian/substvars. No variable substitution is done on any of the fields that are output, however the special variable Format will override the field of the same name. This option can be used multiple times to read substitution variables from multiple files.

-Dpole=wartość
Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.
-Upole
Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.
-cplik_kontrolny
Określa główny plik kontrolny, z którego będą czytane informacje. Domyślnie jest to debian/control.
-ldziennik_zmian
Określa dziennik zmian, z którego będą czytane informacje. Domyślnym plikiem jest debian/changelog.
-fplik_z_listą_plików
Czyta z tego pliku listę plików do wydania zamiast używać debian/files.
-Fformat_dziennika_zmian
Określa format dziennika zmian. Domyślnie format jest czytany ze specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format Debiana.
-ukatalog_z_plikami_wydania
Poszukuje plików, które mają być dołączone do wydania w katalogu_z_plikami_wydania zamiast w katalogu .. (dpkg-genchanges musi znaleźć te pliki, tak żeby móc zapisać ich rozmiary oraz sumy kontrolne w pliku .changes).
-q
Zazwyczaj dpkg-genchanges na standardowym wyjściu błędów wypisze komunikaty informujące na przykład o liczbie plików wygenerowanych źródłowych pakietu. -q powstrzymuje wypisywanie takich komunikatów
-h, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

debian/files
Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego wydania. dpkg-genchanges czyta stąd dane podczas tworzenia pliku .changes.

AUTORZY

Copyright © 1995-1996 Ian Jackson
Copyright © 2000 Wichert Akkerman

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008